-

Tutkimus: Kuntapäättäjät haluaisivat sote-uudistuksen erottavan järjestämisen ja tuottamisen

Tiedote
0 kommenttia

Kuntapäättäjille tehdystä tutkimuksesta käy ilmi, että yli kaksi kolmasosaa päättäjistä pitää tärkeänä palveluiden järjestäjän ja tuottajan roolin erottamista valmisteilla olevassa sote-uudistuksessa. Kuntien virkamiehistä peräti 75 prosenttia on samaa mieltä. Vaikka uudistuksen uumoiltiin johtavan järjestäjän ja tuottajan erottamiseen, ei niin nyt tosiasiallisesti tapahdu.

− Sote-palveluiden järjestämisvastuu on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä. Siihen kuuluvat viranomaistehtävät ja palveluiden saatavuudesta huolehtiminen. Kunnat voivat toteuttaa järjestämisvastuutaan hankkimalla palveluita myös ulkopuolisilta tuottajilta. Kaikkea ei kannata tuottaa itse, vaan keskittyä ydintehtävään eli järjestämisvastuun toteuttamiseen mahdollisimman tehokkaalla tavalla, esittää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen. 

− Sote-palvelurakenneuudistuksen keskeisenä tavoitteena oli palveluiden saatavuuden ja järjestelmän taloudellisen kestävyyden parantaminen. Tavoitteeseen ei päästä tällä uudistuksella, sanoo Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen. 

 – Sote-uudistuksen mukaan kunnan rooli on jatkossa järjestämisen ja tuottamisen välimaastossa. Kunnalle luodaan uudistuksessa niin sanottu tuottamisvastuu, joka on järjestelmässämme täysin uusi käsite.  Jos sama kunnallinen organisaatio toimii järjestäjän ja tuottajan roolissa, ei synny kannusteita arvioida ja verrata oman tuotannon tehokkuutta ulkopuolisiin toimijoihin, kommentoi Hirvonen. 

− Kunnissa näytetään ymmärtävän, mikä on kansalaiselle tärkeää: palveluiden saatavuus ja laatu – ei se, mikä organisaatio ne tuottaa. Nyt on luotava kannusteita palvelurakenteen uudistamiseen. Tuotannon keskittäminen julkiselle sektorille ei tue palvelutuotannon tehostamista ja kykyä vastata joustavasti kansalaisten tarpeisiin, toteaa Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n puheenjohtaja Antti Ylikorkala.   

Tutkimuksen toteutti Aula Research kesä-elokuussa Terveyspalvelualan Liiton, Lääkäripalveluyritykset ry:n ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kunnanvaltuutetut sekä kunnanjohtajat ja kuntien ylimmät sote-virkamiehet, ja siinä selvitettiin päättäjien mielipiteitä terveydenhuollon nykytilasta, kehittämistarpeista ja sote-uudistuksen toteuttamisesta. Tutkimukseen vastasi yli 1 200 kunnanvaltuutettua ja 120 kuntien virkamiestä.

Lisätietoja:

Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841

Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen, p. 040 518 5799

Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n puheenjohtaja Antti Ylikorkala, p. 050 505 3434

Aula Research Oy:n tutkija Melina Mäntylä, p. 040 821 7842