-

Tutkimus: Kuntapäättäjät pitävät työterveyshuoltoa tärkeänä

Tiedote
0 kommenttia

Kuntapäättäjät kannattavat työssä olevien oikeutta nykymuotoiseen työterveyshuoltoon. Peräti 83 % kuntapäättäjistä pitää tätä tärkeänä.

Tulos käy ilmi Aula Researchin toteuttamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin kuntapäättäjien näkemyksiä terveydenhuollon kehittämisestä. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kunnanvaltuutetut, kunnanjohtajat sekä kuntien ylimmät sote-virkamiehet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa uudistetaan julkista terveydenhuoltoa. Valmisteilla olevassa esityksessä ei puututa työterveyshuollon rooliin, mutta julkisuudessa on esiintynyt kannanottoja, joissa toivottaisiin työterveyshuoltoon liitetyn sairaanhoidon alasajoa uudistusten seuraavassa vaiheessa.

− Työterveyshuolto on yksi terveydenhuoltojärjestelmämme toimivimmista osista, muistuttaa Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen. – Olisi sulaa hulluutta uudistaa terveydenhuoltojärjestelmää ajamalla alas sen toimiva osa. Työterveyshuoltoon liitetyllä sairaanhoidolla on oma perusteltu roolinsa myös työmarkkinoiden toimivuuden edistämisessä: on tärkeää, että työntekijät pääsevät sairastuttuaan nopeasti lääkärin vastaanotolle ja hoitoon, toteaa Hirvonen.

− Kuntapäättäjät näyttävät hahmottavan hyvin, että julkinen terveydenhuolto ei millään kestäisi nykyisin työterveyshuollon piirissä olevien työntekijöiden siirtämistä julkisen sektorin hoidettavaksi, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen. − Työterveyshuolto poistaa painetta julkiselta sektorilta, muistuttaa Partanen.

Työterveyshuolto rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden maksamin maksuin. Työterveyshuollon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus, ja työnantajat maksavatkin työterveyshuollon kuluista kokonaisuudessaan noin 80 %. Osa työterveyshuollon rahoituksesta kerätään palkan sivukuluna Kelalle, joka välittää sitä eteenpäin työnantajille Kela-korvauksen muodossa.

− Terveydenhuoltojärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden näkökulmasta on välttämätöntä, että rahoitusta kertyy useista eri lähteistä. Suomen terveydenhuoltojärjestelmän vahvuutena on useat eri rahoittajatahot, toteaa Partanen.

Tutkimuksen toteutti Aula Research kesä−elokuussa Terveyspalvelualan Liiton, Lääkäripalveluyritykset ry:n ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kunnanvaltuutetut sekä kunnanjohtajat ja kuntien ylimmät sote-virkamiehet, ja siinä selvitettiin päättäjien mielipiteitä terveydenhuollon nykytilasta, kehittämistarpeista ja sote-uudistuksen toteuttamisesta. Tutkimukseen vastasi yli 1 200 kunnanvaltuutettua ja 120 kuntien virkamiestä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841

Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, p. 040 518 5799

Tutkija Melina Mäntylä, Aula Research, p. 040 821 7842