-

Tutkimus: Sote-päättäjät uskovat työterveyshuoltoon

Tiedote
0 kommenttia

Sosiaali- ja terveydenhuollon päättäjät pitävät tärkeänä työssä olevien oikeutta nykymuotoiseen työterveyshuoltoon. Peräti 75 prosenttia heistä kannattaa nykyistä tapaa järjestää työterveyshuolto. 

Tulos käy ilmi Aula Researchin toteuttamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttajien näkemyksiä terveydenhuollon kehittämisestä. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat keskeisimmät sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttajat.

– Työterveyshuollon keskeinen tehtävä on vaikuttaa sekä sairauspoissaoloihin että työuran pituuteen. Yhdistämällä ennaltaehkäisevää työtä ja riskitekijöiden kartoitusta oikea-aikaiseen sairaanhoitoon on pystytty sekä lisäämään työhyvinvointia että vähentämään sairauspoissaoloja, kertoo Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

Myös työterveyshuollon nykymuotoiseen rahoitukseen uskotaan vahvasti. Jopa 91 prosenttia vastaajista pitää todennäköisenä, että työterveyshuolto tullaan jatkossakin rahoittamaan työnantajien ja palkansaajien maksuosuuksin.

– Terveydenhuoltojärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden näkökulmasta on tärkeää, että rahoitusta kootaan useista eri lähteistä. Suomalaisen palvelujärjestelmän vahvuutena ovat useat eri rahoittajatahot, toteaa Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

– 95 prosenttia työterveyshuollosta rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden maksamin maksuin. Työterveyshuollon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus, ja työnantajat maksavatkin työterveyshuollon kuluista kokonaisuudessaan yli 80 prosenttia. Osa tästä summasta kerätään palkan sivukuluna Kelalle, joka palauttaa sen työnantajille Kela-korvauksen muodossa, sanoo Hirvonen. 

Tutkimuksen toteutti Aula Research keväällä 2014 Terveyspalvelualan Liiton, Lääkäripalveluyritykset ry:n ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat keskeisimmät poliittiset vaikuttajat, virkamiehet terveyspolitiikan sektorin ministeriöistä ja virastoista, sairaanhoitopiirien johto ja muut mielipidevaikuttajat, kuten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja järjestökentän edustajat. Tutkimukseen vastasi 173 sote-vaikuttajaa.

Lisätietoja:

Terveyspalvelualan Liitto, toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841, merja.hirvonen@terveyspalvelut.fi

Lääkäripalveluyritykset ry, toiminnanjohtaja Ismo Partanen, p. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi