-

Tutkimus: Sote-vaikuttajat haluavat hyödyntää palvelusetelijärjestelmiä

Tiedote
0 kommenttia

Tuoreen tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttajista 67 % haluaa hyödyntää nykyistä laajemmin palvelusetelijärjestelmiä terveyspalveluissa. Vain 14 % tutkimukseen vastanneista sote-vaikuttajista oli eri mieltä. Tulokset käyvät ilmi Aula Researchin toteuttamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttajien näkemyksiä terveydenhuollon kehittämisestä ja sote-uudistuksen toteuttamisesta.

Kunnilla ja kuntayhtymillä on vuodesta 2009 lähtien ollut mahdollisuus järjestää vastuullaan olevia sosiaali- ja terveyspalveluita palveluseteleitä hyödyntäen. Myöntäessään palvelusetelin kunta tarjoaa kyseistä palvelua tarvitsevalle ja siihen oikeutetulle mahdollisuuden valita itse palveluntuottaja

- Palveluseteli on yksi keino lisätä kansalaisen valinnanmahdollisuuksia. Kansalainen voi itse valita palveluntuottajan useiden vaihtoehtoisten tuottajien joukosta. Monet arvostavat sitä, että voivat itse valita hoitoajankohdan ja palveluntuottajan, sanoo Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

Palvelusetelijärjestelmien hyödyntämisestä on hyviä kokemuksia eri puolilla Suomea ja erilaisissa sote-palveluissa: hoitoon pääsy on nopeutunut ja kuntien kustannukset ovat pysyneet kurissa. Kunnat ovat arvostaneet myös sitä, että palvelusetelijärjestelmää hyödynnettäessä ei ole tarvinnut toteuttaa raskasta kilpailuttamisprosessia.

- Hyvistä kokemuksista huolimatta palvelusetelijärjestelmien hyödyntäminen on laajentunut hitaasti. Erityisesti terveydenhuollossa palvelusetelijärjestelmiä hyödynnetään huomattavan vähän, toteaa Terveydenhuollon Palveluntuottajat ry:n puheenjohtaja Antti Ylikorkala.

Sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä on puhuttu paljon kansalaisten valinnanmahdollisuuksien lisäämisestä. Palvelusetelijärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen on nähty yhdeksi keinoksi lisätä kansalaisten kohdennettua ostovoimaa ja sitä kautta valinnanmahdollisuuksia.

- Palvelusetelit sopivat erittäin hyvin tuotteistettuihin terveyspalveluihin kuten päiväkirurgisiin toimenpiteisiin, fysikaaliseen kuntoutukseen ja suun terveydenhuoltoon. Onkin hämmästyttävää, miksi palvelusetelijärjestelmät eivät ole yleistyneet terveyspalveluissa hyvistä kokemuksista huolimatta samalla tavalla kuin sosiaalipalveluissa, ihmettelee Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Tutkimuksen toteutti Aula Research huhti-toukokuussa Terveyspalvelualan Liiton, Lääkäripalveluyritykset ry:n ja Terveydenhuollon palveluntuottajien toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat keskeisimmät poliittiset vaikuttajat, virkamiehet terveyspolitiikan sektorin ministeriöistä ja virastoista, sairaanhoitopiirien johto ja muut mielipidevaikuttajat, kuten yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajat ja järjestökenttä. Tutkimukseen vastasi 173 sote-vaikuttajaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Merja Hirvonen, puh. 040 588 0841
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799
Puheenjohtaja Antti Ylikorkala, puh. 050 505 3434