-

Tutkimus: Terveydenhuollon yksityisen sektorin vahvuuksina asiakaslähtöisyys ja laatu

Tiedote
0 kommenttia

Tuoreen tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttajista peräti 89 % pitää yksityisiä terveyspalveluiden tuottajia asiakaslähtöisinä. Sama osuus vastaajista katsoo, että yksityiset palveluntuottajat ovat laadukkaita. Tulos käy ilmi Aula Researchin toteuttamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttajien näkemyksiä terveydenhuollon kehittämisestä ja sote-uudistuksen toteuttamisesta.

Yksityinen sektori tuottaa noin kolmanneksen perusterveydenhuoltotasoisista lääkärikäynneistä. Noin puolet näistä lääkärikäynneistä tehdään työterveyshuollossa. Julkisen sektorin ostopalvelut terveydenhuollossa ovat edelleen vähäisiä – kuntien ja sairaanhoitopiirien yksityiseltä sektorilta ostetun palvelutuotannon osuus on noin 5 %. 

Terveydenhuoltojärjestelmän muuttuessa joudutaan miettimään, kuinka järjestelmän eri osat parhaimmin yhteen sovitetaan.

- Olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiin. Toimialamme on tietoisesti panostanut sekä asiakas-lähtöisyyteen että laatuun. Hienoa, että myös sote-vaikuttajat näkevät nämä panostukset arvokkaina, sanoo Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

Kriittisimmin sote-vaikuttajat suhtautuivat yksityisiin terveyspalveluiden tuottajiin suunnannäyttäjänä ja merkittävänä investoijana. Kuitenkin yli puolet tutkimukseen vastanneista katsoi näidenkin termien kuvaavan yksityisiä palveluntuottajia hyvin. Vastaajista 72 % piti toimialaa merkittävänä työllistäjänä ja 78 % näkee toimialan innovatiivisena.

- Investointien osuus on palveluvaltaisella alalla ymmärrettävästi pieni mutta on hienoa, että vaikuttajat näkevät alan mullistavan totuttuja toimintatapoja, toteaa Terveydenhuollon Palveluntuottajat ry:n puheenjohtaja Antti Ylikorkala.

Yksityinen sektori on erottamaton osa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää.

- On vaikea kuvitella Suomessa tilannetta, jossa terveyspalveluita tuotettaisiin vain julkisella sektorilla. Päinvastoin, väestön ikääntyessä tarvitsemme entistä laajemmin yksityisen sektorin hyödyntämistä terveyspalveluiden tuottamisessa, tiivistää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen. 

Tutkimuksen toteutti Aula Research huhti-toukokuussa Terveyspalvelualan Liiton, Lääkäripalveluyritykset ry:n ja Terveydenhuollon palveluntuottajien toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat keskeisimmät poliittiset vaikuttajat, virkamiehet terveyspolitiikan sektorin ministeriöistä ja virastoista, sairaanhoitopiirien johto ja muut mielipidevaikuttajat, kuten yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajat ja järjestökenttä. Tutkimukseen vastasi 173 sote-vaikuttajaa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, p.040 518 5799
Puheenjohtaja Antti Ylikorkala, p. 050 505 3434

Terveyspalvelualan Liitto on yksityistä terveyspalvelualaa edustava työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvontajärjestö. Noin 230 jäsentämme työllistävät yli 27 000 ammattilaista muun muassa lääkäriasemilla, sairaaloissa, kuntoutuksessa, hammashuollossa, sairaankuljetuksessa sekä kolmannella sektorilla. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenjärjestö.