-

Tutkimus: Vain 10 % suomalaisista ei halua valinnanvapausmallia

Tiedote
0 kommenttia

Kansalaiset haluavat valita hoitopaikkansa. Kun 3000 kansalaiselta kysyttiin suhtautumista valinnanvapausmalliin, jossa he voivat valita terveyspalveluiden tuottajan yksityisten ja julkisten palveluntuottajien joukosta, 65 prosenttia suhtautui siihen myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Vain 10 prosenttia vastanneista suhtautui asiaan kielteisesti.

Hallitus esittää sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä kansalaisten valinnanmahdollisuuksien lisäämistä. Valinnanmahdollisuus olisi silloin pääsääntö peruspalveluissa ja soveltuvin osin käytössä erikoistason palveluissa. Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin yli 3000 kansalaisen mielipiteitä sote-uudistuksesta ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta.

– Tutkimus osoittaa, että miltei puoluekannasta riippumatta valtaosa kansalaisista haluaa vaikuttaa omaan hoitoonsa ja valita itse hoitopaikan. Suomalaisten myönteinen kanta valinnanvapauteen on vakaa: tulos ei ole juurikaan muuttunut kahden vuoden takaisesta vastaavasta kyselytutkimuksesta, tulkitsee Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Hanna-Kaisa Järvi tuoreen kansalaistutkimuksen tuloksista.

Puolet kyselyyn vastanneista kansalaisista ei todennäköisesti vaihtaisi nykyistä hoitopaikkaansa valinnanvapauden tullessa voimaan. Jos vastaaja kuitenkin päätyisi vaihtamaan nykyisen hoitopaikkansa, 80 prosenttia valitsisi todennäköisimmin yksityisen lääkäriaseman. Joka viides vaihtaisi toiseen kunnalliseen terveyskeskukseen.

– Tulokset kertovat siitä, että valinnanvapaudelle on selvä tilaus. Harvemmin ihmiset kuitenkaan vaihtavat mitään hyväksi toteamaansa palvelupaikkaa, vaikka siihen mahdollisuus olisikin. Valinnanvapauden vipuvoima on siinä, että asiakas voi halutessaan tehdä vaihdon. Tämä kannustaa tuottajia kiinnittämään huomiota palveluiden laatuun ja saatavuuteen, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Lisätietoja:
Hanna-Kaisa Järvi, toimitusjohtaja, Terveyspalvelualan Liitto, p. 040 754 7728
Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, Lääkäripalveluyritykset ry, p. 040 518 5799
Melina Mäntylä, tutkija, Aula Research, p. 040 821 7842


Aula Research Oy:n sähköisenä kyselynä toteuttamaan tutkimukseen vastasi 3033 yli 18-vuotiasta mannersuomalaista. Otos edustaa täysi-ikäisiä suomalaisia iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan painotettuna ja kiintiöitynä. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä kaikki vastaajat -tasolla.
Tutkimus toteutettiin huhti-toukokuussa 2016 Terveyspalvelualan Liiton ja Lääkäripalveluyritykset ry:n toimeksiannosta. 

Lue tiedote ePressissä