-

Valinnanvapaus myös rajojen yli – samanlaisena

Tiedote
0 kommenttia

EU:n potilasdirektiivin mukaan EU-kansalaisten tulee voida liikkua vapaasti sisämarkkinoilla, ja saada myös terveyspalveluita muista EU- ja ETA-maista samoin perustein kuin kotimaastaan. Suomessa tiedostettiin jo direktiiviä implementoitaessa, että kansallinen vuonna 2014 voimaan tullut lakimme rajat ylittävästä terveydenhuollosta ei tule todennäköisesti kestämään EU-tarkastelua.

Hyvinvointialan liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry kiittivät yhteisessä lausunnossaan kotimaisen lain uudistamista, mutta kiinnittävät huomiota muutamiin epäkohtiin, joissa laki asettaa ulkomailla toimivat yritykset kotimaassa toimivia edullisempaan asemaan.

– Valinnanvapauden tulee olla EU-kansalaisen oikeus ja mahdollisuus myös maarajojen ylitse. Tämä on ollut potilasdirektiivin tavoite. Kotimainen sote-uudistuksemme on luonut kimmokkeen myös rajalain uudistamiselle, vaikka sitä olisikin jouduttu arvioimaan uudestaan sote-uudistuksesta ja siihen liittyvästä valinnanvapauslainsäädännöstä huolimatta, toteaa Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Uudistettava rajalaki on tarkoitus viedä eduskuntaan yhdessä valinnanvapauslain ja sote-alan palvelutuotantoa uudistavan lain muutosten kanssa vielä eduskunnan kevätistuntokauden aikana. Liittojen mukaan on hyvä, että hallitus tuo kaikki sote-lait kerralla eduskuntaan. Sote-uudistuksella on laajoja vaikutuksia talous-, työllisyys-, elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan. Onnistuminen edellyttää laaja-alaisten vaikutusarvioiden tekemistä näillä kaikilla osa-alueilla.

– Esimerkiksi rajalain ja valinnanvapauslain välillä on silmiinpistäviä eroavaisuuksia, jotka täytyy ottaa huomioon nyt, kun niitä käsitellään rinnakkain. Esimerkiksi valinnanvapauslakiluonnoksen mukaan palveluntuottajaa voisi vaihtaa vain vuoden välein, kun ulkomaille voi hakeutua hoitoon milloin vain. Myös erikoistason palveluja voisi hakea ulkomailla toimivasta yrityksestä vapaasti, mutta kotimaassa tuottaja on valittavissa vain niiden palvelujen osalta, jotka ovat henkilökohtaisen budjetin palveluja tai jotka maakunta on määritellyt asiakassetelin piiriin kuuluviksi. Ei voi olla niin, että suomalaisilla on ulkomailla verovaroin tuetusti paremmat valinnanmahdollisuudet kuin kotimaassa, Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas sanoo.

Liittojen mukaan valinnanvapauden tulee olla laaja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

HALI:n ja LPY:n lausunto rajat ylittävästä terveydenhuollosta 12.4.2017

 

Lisätietoja:

Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 0400 374 164

Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, Lääkäripalveluyritykset ry, p. 040 518 5799

Lue tiedote ePressissä