-

Valinnanvapaus tukee soten tavoitteita

Tiedote
0 kommenttia

Yli kymmenen vuotta kestäneen sote-uudistuksen keskeiset tavoitteet ovat olleet kansalaisten hoitoon pääsyn parantaminen, sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen hoitoon pääsyssä ja sitä kautta terveyserojen pienentäminen sekä julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen sote-menojen arvioitua kustannusten kasvuvauhtia taittamalla. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä näiden tavoitteiden saavuttaminen on hyvinkin mahdollista hallituksen sote-uudistuksen avulla. 

LPY:n mielestä lausuntokierroksella ollut valinnanvapauslaki sisältää paljon elementtejä, joiden avulla voidaan tukea sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista.

– Hallituksen esitykset suorasta valinnanmahdollisuudesta peruspalveluissa sekä asiakassetelijärjestelmien ja henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta ovat erinomaisia, toteaa Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Hallituksen esityksen mukaan jokainen kansalainen saa vapaasti valita sote-peruspalveluiden tuottajan yksityisten tai julkisten palveluntuottajien joukosta. Käyttäessään näitä palveluita hän maksaa vain lailla määritellyn asiakasmaksun.

– Valinnanvapauden myötä myös yksityisten palveluntuottajien resurssit tulevat hyödynnetyksi. Tämä parantaa vääjäämättä palveluiden saatavuutta, väittää Partanen.

Henkilökohtainen budjetti on tarkoitettu paljon ja monipuolisesti sote-palveluita käyttäville. He saavat valita tarvitsemiaan palveluita ja niiden tuottajia budjettirajoitteen puitteissa. Budjettirajoite perustuu maakunnan tekemään yksilölliseen hoito- ja/tai hoivasuunnitelmaan.

– Henkilökohtainen budjetti antaa erinomaisen mahdollisuuden paljon sote-palveluita tarvitsevalle kansalaiselle vaikuttaa hoidon ja hoivan toteuttamiseen. Tämä jos mikä on sosiaalisesti oikeudenmukaista, sanoo Partanen. 

Asiakassetelijärjestelmillä maakunta voi tarjota kansalaisille lisää valinnanmahdollisuuksia. Asiakassetelien myöntäminen perustuu aina hoidon tarvearviointiin tai lääketieteelliseen perusteeseen.

– Hallituksen esittämä asiakassetelijärjestelmä muistuttaa hyvin paljon nykyistä palvelusetelijärjestelmää, jolla tuntuu olevan laaja kannatus, vaikka sitä ei vielä ole paljon hyödynnettykään, kertoo Partanen.   

LPY esittää valinnanvapauslakiluonnoksesta antamassaan lausunnossa muutamia korjausesityksiä ja täsmennyksiä, jotka pitäisi jatkovalmistelussa toteuttaa. Muutosesitykset liittyvät peruspalvelupaketin määrittelemiseen, kapitaatio- ja suoritekorvauksen suhteeseen, jatkohoitojen toteuttamiseen sekä asiakasmaksujen keräämiseen. 

– Muutos- ja korjausesityksistä huolimatta olemme vahvasti sitoutuneita sote-uudistuksen ja sen tavoitteiden toteuttamiseen. Kansalaisten valinnanvapauden lisääminen on yksi keskeisimmistä keinoista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, sanoo Partanen. 

Lääkäripalveluyritykset ry
Ismo Partanen, ismo.partanen@lpy.fi, puh. 040 518 5799

Twitter:
@LPYry
@ismo_partanen

Lue tiedote ePressissä