-

Valtio pakenee terveydenhuollon rahoitusvastuusta

Tiedote
0 kommenttia
Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä esitetään 20 miljoonan euron leikkausta sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukseen. Kun valtio säästää, siirtyy rahoitusvastuuta kunnille ja kansalaisille itselleen.

– Sairaanhoitokorvausten alentaminen aiheuttaa asiakkuuksien siirtymistä kunnallisen hoidon piiriin. Tämä johtaa vääjäämättä hoitojonojen kasvuun ja hoidon saatavuuden heikkenemiseen, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Kyseessä on näennäissäästö

Yksityisten terveyspalvelujen käyttäjien omavastuut ovat jo nykyisin varsin korkeita. Esitetty sairaanhoitovakuutuskorvauksen leikkaus aiheuttaa sen, että nämä omavastuut edelleen kohoavat. On oletettavaa, että korvauksen leikkaamisen myötä useat siirtyvät kunnallisen palvelujärjestelmän piiriin. Kunnilla on suuria ongelmia vastata jo nykyiseen palvelukysyntään. Lisääntyvä kysyntä aiheuttaa julkisella sektorilla hoitojonojen kasvua, mikä heikentää kansalaisten tarvitsemien palvelujen saatavuutta. Hoitoon pääsyn viivästyminen lisää sairauspoissaoloja kasvattaen muun muassa kansalaisten ja työnantajien kustannuksia.

– Valtiontalouden 20 miljoonan euron vuosittainen säästö aiheuttaa kunnille merkittäviä lisäkustannuksia. Vaarana on, että valtiontaloudessa toteutettava säästö aiheuttaa jopa suuremman menoerän kuntien taloudessa. Leikkauksen kohdentaminen laboratorio- ja kuvantamispalveluihin viivästyttää oikea-aikaisten diagnoosien ja tarpeellisten jatkohoitojen toteuttamisen, kertoo Partanen.

Leikkausten vaikutukset on arvioitava perusteellisesti

– Esitettyjen lisäleikkausten toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista eikä se tue terveyspalvelujärjestelmän kehittämistä ja palvelujen saatavuuden parantamista. Kyseinen leikkaus vaarantaa osaltaan kansanterveystyötavoitteiden toteuttamisen, väittää Partanen.

LPY:n mielestä sairaanhoitovakuutuskorvausten leikkauksen vaikutuksia koko palvelujärjestelmään, palvelujen saatavuuteen ja julkiseen talouteen on arvioitava perusteellisesti ennen päätösten toteuttamista.

Lisätietoja:
Lääkäripalveluyritykset ry
toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799