-

Virkamiesten sote-malli oikeansuuntainen

Tiedote
0 kommenttia

Virkamiesvalmisteluryhmän alkuviikosta julkistama esitys valinnanvapauden toteuttamisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa tarjoaa Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä hyvän pohjan sote-uudistuksen jatkovalmistelulle. Esityksessä on kuitenkin puutteita, mutta ne ovat korjattavissa.

− Omatiimi-malli madaltaa markkinoille tulon kynnystä ja luo edellytykset erikokoisille yrityksille toimia sote-palveluiden tuottajana. Tällöin mahdollistetaan hoitoon pääsyn helpottuminen ja lähipalveluiden kehittäminen. Tuottajien välinen avoin kilpailu kannustaa niitä ottamaan käyttöön uusia toimintamalleja ja tehostamaan toimintaansa, toteaa Lääkäripalveluyritykset ry:n puheenjohtaja Asko Koskinen. 

LPY:n näkemyksen mukaan kilpailullisten palvelumarkkinoiden luominen edellyttää maakunnissa järjestäjän ja tuottajan roolien pitämistä erillään selvemmin kuin virkamiesvalmistelijat esittävät.

– Maakunnan tulee ensisijaisesti vastata sote-palveluiden järjestämisestä. Tuottajien välisestä kilpailuneutraliteetista on pidettävä tarkoin huolta. Tämä merkitsee sitä, että avoimille markkinoille tuotettavien palveluiden tarjoamiseen voivat julkiselta sektorilta osallistua ainoastaan ne tuottajat, jotka toimivat yhtiömuodossa, esittää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

LPY:n mielestä yksi esitetyn mallin suurista riskeistä on hoitojonojen siirtyminen peruspalveluista jatkohoitoihin. Tämä lisäisi edelleen eriarvoisuutta terveyspalveluiden saatavuuden osalta.

– Kumpi on parempi, olla hoitojonossa epätietoisena siitä, mikä vaivaa vai olla hoitojonossa tietoisena, että tarvitsee hoitoa tai jatkotutkimuksia, pohtii Partanen.

Turhia kustannuksia aiheutuu siitä, jos jatkohoitoihin pääseminen edellyttää ylimääräisen käynnin maakunnan portinvartijan luona. Ongelma on kuitenkin ratkaistavissa hyödyntämällä kehittyneitä asiakassetelijärjestelmiä, jotka perustuvat maksusitoumuksen automatisointiin. 

– Asiakassetelit tulee ottaa jo ensimmäisessä vaiheessa laajasti käyttöön muun muassa niin sanotuissa kevyen erikoissairaanhoidon palveluissa, esittää Koskinen. 


Lisätietoja:

Lääkäripalveluyritykset ry, toiminnanjohtaja Ismo Partanen, ismo.partanen@lpy.fi, puh. 040 518 5799
Twitterissä: @LPYry ja @ismo_partanen
www.lpy.fi 

 

Lue tiedote ePressissä