-

Yksityiselle sektorille lisäaikaa sähköisen reseptin käyttöönottoon

Tiedote
0 kommenttia

Eduskunnan käsittelyssä on helmikuussa ollut laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kyseinen laki piti käsitellä jo noin vuosi sitten.

Kyseisellä lakimuutoksella säädetään muun muassa sähköisen lääkemääräyksen käyttöönoton aikatauluista. Nykyisen lain mukaan yksityisen sektorin toimijoiden tulisi tuottaa sähköisiä reseptejä 1.4.2014 alkaen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää kuitenkin 25.2.2014 julkaistussa mietinnössään yksityisen sektorin siirtymäajan pidentämistä 1.1.2015 asti.

Tämän lisäksi valiokunta esittää mietinnössään, että yksittäiset lääkärit ja pienet lääkäriasemat, joiden vuotuinen reseptimäärä on alle 5 000 kappaletta, ryhtyvät käyttämään sähköisiä lääkemääräyksiä viimeistään vuoden 2017 alusta. Hallituksen esityksessä kyseinen siirtymäaika oli vuoden 2016 alkuun ja ns. pienen toimijan reseptimääräraja 500 kappaletta. Molemmat sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituksen lakiesitykseen tekemät muutosehdotukset antavat lisäaikaa yksityisen sektorin palvelutuottajille.

Valiokunta esittää myös mietinnössään, että Kelan tulee toteuttaa eReseptin vaatima käyttöliittymäpalvelu vuoden 2017 alkuun mennessä. Kyseisen käyttöliittymän avulla lääkemääräyksen laatiminen tietokoneella tai mobiililaitteella aiheuttaa lääkärille vain vähäisiä kustannuksia. Valiokunnan mietinnössä jätetään mahdollisuus kirjallisiin ja puhelinresepteihin myös siirtymäajan jälkeen. Valiokunta pitää olennaisena sitä, että tiedot lääkemääräyksistä viedään näissäkin tilanteissa apteekeista Reseptikeskukseen sähköisesti.

Eduskunta käsittelee ko. lakiesityksen lähiviikkoina. Todennäköistä on, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottamat asiat tulevat eduskunnan päätökseksi – täysin varmaa se ei tietysti ole.