-

Yli puolet kuntapäättäjistä haluaa terveyspalvelusetelin

Tiedote
0 kommenttia

Yli puolet Suomen kuntapäättäjistä uskoo, että terveyspalveluseteli otetaan käyttöön omassa kunnassa lähivuosina. Tulos käy ilmi Lääkäripalveluyritysten, Terveyspalvelualan Liiton ja Terveydenhuollon palveluntuottajien yhdessä teettämästä tutkimuksesta.

– Nyt tehdyn tutkimuksen mukaan palvelusetelin käyttöönotto terveydenhuollon palveluissa etenee monessa kunnassa. Palveluseteli nähdään yhtenä ratkaisuna turvata terveydenhuollon palvelut myös tulevaisuudessa, sanoo Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

Tutkimukseen vastanneista kuntapäättäjistä lähes 60 prosenttia uskoo, että terveyspalveluseteli otetaan lähitulevaisuudessa käyttöön omassa kunnassa.

Jopa 87 prosenttia pitää potilaan valinnanvapautta tärkeänä

Tutkimuksen mukaan 87 prosenttia vastaajista pitää tärkeänä, että potilailla on valinnanvapaus terveyspalvelujen käyttäjinä. Terveyspalveluseteleillä voidaan lisätä kuntalaisten aitoja valinnanmahdollisuuksia. Palvelusetelijärjestelmien hyödyntämistä nykyistä laajemmin toivoikin 70 prosenttia tutkimukseen vastanneista.

– Kuntapäättäjät ovat ilmaisseet selkeän huolensa oman kunnan terveyspalveluiden tulevaisuudesta. Kuntien terveydenhuollon tuotantotapoja halutaan uudistaa ja monipuolistaa, tulkitsee tutkimuksen tuloksia Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Palveluseteli on kunnille yksi vaihtoehto järjestää vastuulleen kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelin toimintaperiaate on se, että kunta sitoutuu kustantamaan osan palvelusetelin valinneen kuntalaisen yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimasta palvelusta. Kansalaiselle tarjotaan mahdollisuus ottaa vastuu tarvitsemansa palvelun hankkimisesta ja valita kyseisen palvelun tuottaja sekä sen hankkimisen ajankohta. Palvelusetelin tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Lääkäripalveluyritysten, Terveyspalvelualan Liiton ja Terveydenhuollon palveluntuottajien yhdessä teettämässä tutkimuksessa selvitettiin kuntapäättäjien ajatuksia kuntien terveyspalveluiden tulevaisuudesta. Tutkimukseen kutsuttiin kunnanvaltuutettuja, kunnanjohtajia sekä kunnan terveystoimen virkamiehiä. Kyselyyn osallistui yhteensä 1 420 kuntavaikuttajaa ympäri Suomen. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy.

Terveyspalvelujen järjestäminen

Palvelusetelin käyttöönoton todennäköisyys

Kuinka todennäköisenä pidät palvelusetelin käyttöönottoa kuntanne/yhteistoiminta-alueenne terveyspalvelujen järjestämisessä lähivuosina?

Olemme jo tehneet päätöksen palvelusetelin käyttöönotosta lähivuosina

5%

Uskon, että otamme palvelusetelin käyttöön joiltain osin lähivuosina

59%

En usko, että tulemme ottamaan palveluseteliä käyttöön lähivuosina

29%

Olen varma, ettemme tule ottamaan palveluseteliä käyttöön lähivuosina

4%

Jokin muu

3%

(Vastaajat, joiden kunnassa palveluseteli ei ole käytössä, N=951)

Asenneilmapiiri

Palvelusetelijärjestelmän hyödyntäminen

Palvelusetelijärjestelmää tulee hyödyntää nykyistä laajemmin

Kaikki vastaajat (N=1420):

25%

45%

18%

7%

4%

Kunnanvaltuutetut (N=1253):

25%

45%

18%

7%

5%

SoTe-lautakunnan jäsenet (N=333):

25%

48%

16%

7%

4%

Kunnan virkamiehet (N=167):

27%

49%

17%

4%

2%

Täysin
samaa mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En osaa
sanoa

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Merja Hirvonen
puh. 040 588 0841
merja.hirvonen@terveyspalvelut.fi
Terveyspalvelualan Liitto

toiminnanjohtaja Ismo Partanen
puh. 040 518 5799
ismo.partanen@lpy.fi
Lääkäripalveluyritykset ry, LPY