-

Yrittäjäjärjestöt kehittämässä sote-markkinoita

Tiedote
0 kommenttia

Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen onnistuu vain toimenpiteillä, joiden avulla kyetään parantamaan koko palvelujärjestelmän tuottavuutta. Alan palvelumarkkinoiden kehittäminen ja niiden hyödyntäminen ovat silloin käyttökelpoisia keinoja.  

Suomen Yrittäjien (SY) hallitus käsitteli ja hyväksyi sote-uudistukseen liittyvän kannanoton kokouksessaan 17.1.2017. SY:n mukaan yritystoiminnalla ja valinnanvapaudella on ratkaiseva rooli sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta, kaventaa kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannuksia. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää palvelumarkkinoiden kehittämistä tavalla, joka mahdollistaa tuottajien välisen aidon kilpailun sekä monituottajamallin hyödyntämisen. Siksi sote-uudistuksessa on tärkeää varmistaa erikokoisten ja erilaisten yritysten hyvät toimintaedellytykset.

SY:n mielestä hallituksen sote-linjaukset ovat oikeansuuntaisia uutta palvelujärjestelmää rakennettaessa. LPY:n on helppo yhtyä keskusjärjestönsä sote-näkemyksiin.

– Soten jatkovalmistelussa asiakkaan valinnanvapaus on määriteltävä mahdollisimman laajaksi. Oikein toteutettu valinnanvapaus turvaa myös lähipalveluiden tarjonnan ja sitä kautta niiden saatavuuden. Luomalla edellytykset myös pk-yritysten toiminnalle mahdollistetaan alan palvelumarkkinoiden toimivuus tulevaisuudessakin, esittää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Maan hallituksen linjauksen mukaan valinnanvapaus toteutuu suoran asiakasvalinnan, maksu- ja asiakassetelimallien sekä henkilökohtaisten budjettien myötä.

– Sote-uudistukseen sisältyvän valinnanvapauden myötä kansalaiset osaltaan ohjaavat palvelutuotantoa ja kirittävät tuottajia entistä parempiin suorituksiin, kertoo Partanen.

Sote-uudistuksessa maakunnille säädetään vastuu palveluiden järjestämisestä. Järjestämisvastuu ja julkisen rahoituksen suuntaamisesta päättäminen ovat maakunnan tärkeimpiä tehtäviä.

– Järjestämisvastuun erottaminen julkisella sektorilla sen omasta palvelutuotannosta on soten suuri uudistus. Sen myötä oman tuotannon lähtökohdat eivät jatkossa ohjaa julkisen sektorin toimintaa samalla tavalla kuin nykyisin. Lisäksi tämä ratkaisu luo edellytykset kustannusten läpinäkyvyydelle ja vertailtavuudelle, toteaa Partanen.

 

Lisätietoja:
Lääkäripalveluyritykset ry, Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi 
Twitter: @LPYry, @ismo_partanen

Lääkäripalveluyritykset ry on Suomen Yrittäjien vuoden 2012 toimialajärjestö. 

Suomen Yrittäjät: Valinnanvapaus avain sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumiseen: 
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/a/suomen-yrittajat/edunvalvonta/suomen-yrittajien-kannanotot/valinnanvapaus-avain-sote-uudistuksen 

Suomen Yrittäjät: Näin toimii valinnanvapaus https://youtu.be/xW8WihrIaAM 

Lue tiedote ePressissä