-

Auli Juntumaa: Vastakkainasetteluun ei ole aihetta

Uutinen Uutiskirjejutut

Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yhteistyö on vuosien varrella syventynyt. Lääketieteen tohtori Auli Juntumaan mukaan sitä ei pitäisi vesittää turhalla vastakkainasettelulla.

Auli Juntumaa toimii Suomen Erikoislääkäriyhdistys SELY:n ja Suomen Lääkäriliiton yksityisläääkärit alaosaston puheenjohtajana. Hän otti kantaa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yhteistyöhön Lääkäripäivillä, joilla hän johti puhetta seminaarissa ”Yksityislääkäritoiminnan uudet tuulet”.

Juntumaan mukaan yksityislääkäritoiminta on varsin ikiaikainen toimintamalli, ehkä jopa kaikkein alkuperäisin. Entisajan kunnanlääkärit olivat paitsi virkamiehiä myös yksityislääkäreitä.

Yksityislääkäritoiminta muuttaa Juntumaan mukaan kaiken aikaa muotoaan.

− Viime vuosituhannella taisi olla enemmän sääntö kuin poikkeus, että virkalääkärit pitivät iltavastaanottoa ainakin pienissä sairaaloissa julkisen terveydenhuollon sairaaloiden poliklinikalla. 1960-luku toi sairausvakuutuslain, ja kansalaisten pääsy lääkärille helpottui. Kansanterveyslaki teki 1970-luvun alussa terveyskeskuslääkäreistä virkamiehiä ja samalla raja yksityiseen lääkäritoimintaan selveni, hän kertasi suomalaisen terveydenhuollon vaiheita.

Lääkärinkierto Helsingin Diakonissalaitoksen sairaalassa 1980-luvulla. Kuva: Helsingin Diakonissalaitos
Lääkärikierros Helsingin Diakonissalaitoksen sairaalassa 1980-luvulla.

1990-luvulla toimittiin pääosin pienillä lääkäriomisteisilla asemilla.

− Mutta samaan aikaan vuokralääkäritoiminta alkoi kehittyä voimakkaasti vastauksena julkisen sektorin syveneviin ongelmiin. Myös lainsäädäntöön tuli uudenlaisia vaatimuksia yksityislääkäritoiminnalle. Viimeisin kehitysvaihe on vienyt kohti suuria lääkäripalveluyrityksiä, jotka nyt hallitsevat markkinoita, Juntumaa kertoi.

Yksityinen terveydenhuolto innovatiivinen

Auli Juntumaan mukaan yksityissektorin toiminta on ollut varsin innovatiivista. Se on vastannut nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja löytänyt monenlaisia toimintatapoja ja markkinarakoja. Tämä on mahdollistanut syvemmän yhteistyön julkisen sektorin kanssa ja tuonut mukanaan myös yhteisyritykset ja ulkoistuksia.

Juntumaa muistutti, että toiminta muuttuu luonnollisesti myös julkisessa terveydenhuollossa. Julkinen ja yksityinen sektori vaikuttavat toinen toisiinsa. Hän painotti, että julkinen sektori viime kädessä vastaa terveydenhuollon toimivuudesta.

Hyvinvointialueet tulevat ratkaisemaan omalta osaltaan sen, millaiseksi yksityisen ja julkisen terveydenhuollon suhde muodostuu ja millä tavalla kukin hyvinvointialue haluaa hyödyntää yksityistä sektoria omassa toiminnassaan.

− Sekin on kuitenkin aika selvää, että yksityissektori tulee jatkamaan toimintaansa täysin riippumatta hyvinvointialueiden ratkaisuista. Yksityinen terveydenhuolto tulee kulkemaan eteenpäin omia latujaan. Se tuo uudenlaisia palvelukonsepteja markkinoille ja löytää jatkuvasti uusia toimintatapoja, Juntumaa arvioi.

− Minkäänlaiseen vastakkainasetteluun ei ole aihetta, eikä tarvetta. Päinvastoin. Yhteistyö ja lääkäreiden yhteistoiminta yli sektorirajojen on varmasti se kaikkein paras toimintamalli. Se koituu myös potilaiden ja yhteiskunnan eduksi, hän kiteytti.


Teksti: Martti Ahlstén
Kuva: Helsingin Diakonissalaitos