-

Elina Muukkonen: Vahingosta viisastuu – potilasvahingot osana potilasturvallisuustyötä

Blogi Uutinen

Blogi 1/2024 | Elina Muukkonen

Potilasvahingoista voi ja pitää oppia. Potilasvahinko tulisi ensisijaisesti nähdä mahdollisuutena tunnistaa toimintatapojen heikkouksia ja korjata niitä. Jokaisen vahinkotapahtuman yhteydessä on tärkeää tutkia, löytyykö taustalta syitä, joiden huomiointi voi vähentää vahinkoja tulevaisuudessa. Tuore ohjeistus kannustaa terveydenhuollon ammattilaisia oppimaan potilasvahingoista ja niiden taustalla piilevistä syistä.

Ohjeen potilasturvallisuuden tukemiseksi terveydenhuollossa on laatinut Potilasvakuutuskeskus yhteistyössä Suomen Lääkäriliitto ry:n ja Lääkäripalveluyritykset ry:n kanssa. Ohjeen tarkoituksena on tarjota tukea terveydenhuollon organisaatioiden potilasturvallisuustyöhön niin, että potilasvahingot toimivat oppimisen välineenä. Kun vahinkojen systemaattisesta käsittelystä on yhteisesti sovittu, siitä tulee luonnollinen osa yksikön potilasturvallisuus- ja laatutyötä. Samalla tavalla on hyödyllistä käsitellä myös niitä potilasvahinkoilmoituksia, joissa ei loppujen lopuksi potilasvahinkoa todetakaan. Näissä tilanteissa ja kanteluissa tai muistutuksissa potilas kokee hoitotapahtuman jollain tapaa ongelmallisena, ja aihetta prosessien pohtimiseen tai parantamiseen voi silti löytyä.

Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että potilasvahinkoasiat käsitellään työyhteisössä rakentavasti ja syyllistämättä. Kaikki vahinkotapahtumaan osalliset on hyvä ottaa mukaan asian selvittelyyn. Samalla kehitetään ammattilaisten osaamista, ja rohkaistaan löytämään keinoja parantaa potilasturvallisuutta koko työyhteisössä. Jos vahingot toistuvat, työnantajalla on velvollisuus puuttua tilanteeseen esimerkiksi toimintatapoja muuttamalla. Ohjeessa huomioidaan ensimmäisenä potilas, mutta samalla korostetaan sitä, miten tärkeää on myös huolehtia mukana vahinkotapahtumassa olleesta työntekijästä tai tiimistä.

Ohjeeseen voi tutustua tämän linkin kautta: Vahingosta viisastuu – Potilasvahingot osana potilasturvallisuustyötä

Kirjoittaja Elina Muukkonen on Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäällikkö.
Kuva: Eeva Murtolahti