-

Etäkäynnit edelleen suosittuja yksityisessä terveydenhuollossa

Uutinen Uutiskirjejutut

Yksityisen terveydenhuollon etäkäyntien määrä on notkahtanut vain hieman koronakriisin jälkeen. Julkisessa terveydenhuollossa etäkäyntien määrä kääntyi laskuun jo kriisin aikana.

Koronakriisi alkoi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Tällöin alettiin kehottaa ihmisiä välttämään fyysisiä kontakteja ja käyttämään terveydenhuollossa etäpalveluita, mikäli mahdollista. Kela-korvattaviksi etäkäynnit tulivat vuoden 2020 keväällä.

Yksityisessä terveydenhuollossa etäasiointi kasvoi voimakkaasti korona-aikana. Vuonna 2020 etäkäyntejä oli 205 000, vuonna 2021 niitä oli 423 000 ja vuonna 2022 jo 516 000. Tänä vuonna yksityisen terveydenhuollon etäkäyntejä on ollut 306 000 syyskuun loppuun mennessä.

− Vaikuttaa siltä, että etäkäyntien määrä on tasaantunut ja ne jäävät yksityisessä terveydenhuollossa hieman pienemmiksi kuin viime vuonna. Tämä on ymmärrettävää, koska tänä vuonna ei ole ollut koronarajoituksia ja ihmiset ovat voineet mennä lähivastaanotoille, Kelan erikoistutkija Timo Hujanen sanoo.


Kelan korvaama etävastaanotto voi tapahtua videon välityksellä, puhelimella tai chatissa.

Julkisen sektorin etäkäyntitilastoissa epätarkkuutta

Julkisessa terveydenhuollossa perusterveydenhuollon avosairaanhoidon etäasiointi oli korkeimmillaan koronan ensimmäisenä vuonna 2020. Tilastoissa etäkäyntejä oli hieman yli kaksi miljoonaa. Sen jälkeen käyrä on ollut laskeva. Vuonna 2021 etäkäyntejä oli noin 1 800 000 ja vuonna 2022 noin 1 560 000. Tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä julkisen perusterveydenhuollon etäkäyntejä on ollut vajaat 1 130 000.

− Vuonna 2023 julkisen terveydenhuollon etäkäyntien määrä tulee todennäköisesti olemaan vuoden 2022 tasolla, Timo Hujanen ennustaa.

Hujanen huomauttaa, että vuosien 2021−2023 tilastoihin liittyy epävarmuutta, sillä Helsingin tiedoissa on kyseisenä ajanjaksona vuosittain noin 200 000 suoritetta vähemmän kuin aiemmin. Tulkinta ei kuitenkaan olennaisesti muutu, jos Helsinki jätetään kokonaan tarkastelun ulkopuolelle.

Yksityisen sektorin etäkäynnit suoraan erikoislääkärille

Timo Hujasen mukaan vertailussa pitää huomata, että julkisen terveydenhuollon etäkäynnit ovat pääosin yleislääkäritasoisia, kun yksityisellä ne ovat valtaosin erikoislääkärikäyntejä.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen toteaa, että juuri tämä on yksityisen terveydenhuollon vetovoimatekijä ylipäätään. Olipa kyse perinteisestä fyysisestä vastaanotosta tai etäkäynnistä, kansalainen pääsee tarvittaessa nopeasti suoraan erikoislääkärin vastaanotolle.

Partanen on huolissaan siitä, että julkisen terveydenhuollon etäkäynnit ovat kääntyneet laskuun.

− Meillä käydään parhaillaan vilkasta keskustelua sote-palveluiden rahoituksesta. Toimintaa pitäisi tehostaa ja digipalvelut mainitaan usein tässä yhteydessä yhtenä apuvälineenä. Mutta ei niistä ole apuvälineeksi, jos kiinnostus niiden hyödyntämiseen laskee. Etäpalveluiden käytön pitäisi päinvastoin olla jyrkällä nousukäyrällä, Partanen sanoo.

Teksti: Martti Ahlstén
Kuva: Juha Sarkkinen