-

Hallitus korjaa viimein potilasdirektiivin toimeenpanoa

Uutinen Uutiskirjejutut
0 kommenttia

LPY kannattaa hallituksen esitystä laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Esitys on edelleen puutteellinen, joten lakia joudutaan muuttamaan tulevalla vaalikaudella. Tärkeää kuitenkin on, että asiassa päästään etenemään tässä vaiheessa.


Kuva: Eiran sairaala | Juha Sarkkinen

Suomi on implementoinut EU:n potilasdirektiivin lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta vuonna 2014. Silloin säädettiin, että toisesta EU-maasta tai Sveitsistä haetusta hoidosta maksetaan vain Kela-korvausta vastaava korvaus.

EU:n komission mukaan tämä korvausmenettely on direktiivin vastainen. Suomi saikin potilasdirektiivin väärästä toimeenpanosta ensimmäisen huomautuksen jo vuonna 2014 ja vakavan huomautuksen vuonna 2016.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutosta siten, että korvaus maksetaan samansuuruisena kuin korvaus Suomen julkisessa terveydenhuollossa annetusta hoidosta. Hoitoa saaneen maksettavaksi jää silloin pääsääntöisesti julkisen sektorin asiakasmaksu.

Ajan peluu loppui viimein 

Valtio on ”pelannut aikaa” ilmoittamalla komissiolle, että asia korjataan sote-uudistuksen yhteydessä. Marinin hallituksen soten runkolaeissa tilanne ei kuitenkaan korjaantunut. 

Tällöin olisi ollut vaarana, että komissio haastaa Suomen EU-tuomioistuimeen ja valtio saattaa hävitä. Silloin on mahdollista, että valtio joutuisi maksamaan kymmenien miljoonien eurojen sakot ja jälkikäteen korvauksia noin 60 000:lle ulkomailta hoitoa vuosina 2014−2021 hakeneelle suomalaiselle.

Lain on kaavailtu tulevan voimaan 1.1.2023.

Lisätietoa:
LPY:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta


Kommentit

Ei kommentteja