-

Härkätien kilpailutus tuottaa hyviä tuloksia

Uutinen Uutiskirjejutut

Terveystalo operoi omalla henkilökunnallaan, omissa tiloissaan ja omilla välineillä.

Härkätien terveys -yhteistoiminta-alue on nopeuttanut erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyä ja alentanut kustannuksia yhteistyöllä Terveystalon kanssa. Yhteistyö käynnistyi tämän vuoden alussa kilpailutuksen jälkeen ja jatkuu sopimukseen sisältyvän option perusteella ensi vuonna hyvinvointialueen vastuulle siirtyvänä toimintana.

Härkätien yhteistoiminta-alue vastaa sote-palveluiden järjestämisestä Liedon, Kosken ja Marttilan kunnille. Niiden väestöpohja on 24 500 henkilöä. Yhteistoiminta-alueen isäntäkunta on Lieto, joka vastaa palveluiden järjestämisestä.

Yhteistoiminta-alue kilpailutti erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisen vuonna 2021. Kilpailutuksen voitti Terveystalo, ja yhteistyö käynnistyi vuoden 2022 alussa.

Liedon sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Krista Ryödi kertoo, että kilpailuttamiselle oli kaksi syytä: erikoissairaanhoidon kustannusten liian nopea kasvu ja hoitojonojen kasvu.

− Sote-budjettimme on todella tiukka, joten oli pakko ryhtyä hakemaan vaihtoehtoisia toimintamalleja palveluiden tuottamiseksi. Pohdimme asiaa yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa, mutta emme löytäneet selkeää ratkaisua, hän kertoo.

Ryödin mukaan tärkeintä on se, että Härkätien terveyspalveluiden asiakkaat pääsevät nopeasti erikoissairaanhoidon kiireettömien palveluiden piiriin. Toiminta- ja työkyvyn palauttamisen nopeudella on merkitystä niin asiakkaalle, työnantajalle kuin yhteiskunnalle. Leikkauksen jonottamisen pituudella on merkitystä myös ihmisen henkiselle hyvinvoinnille.

Tulokset hyviä

Tavoitteet kustannusten hillitsemisestä ja hoitoonpääsyn parantamisesta ovat toteutuneet Terveystalo-yhteistyön myötä. Hoitoonpääsy erikoissairaanhoitoon on lähetteen saapumisen jälkeen ollut keskimäärin 21 vuorokautta. Se on alempi kuin sairaanhoitopiirissä.

Marraskuuhun mennessä erikoissairaanhoidon kustannukset ovat vähentyneet noin 14 prosenttia. Leikkaukset ovat olleet 10−25 prosenttia aiempaa edullisempia. Odotusaika leikkaukseen pääsyyn on noin 2,5 kuukautta.

Terveystalon operatiivinen johtaja Siina Saksi sanoo, että Härkätien sopimus ei ole kokonaisulkoistus. Terveystalo operoi omalla henkilökunnallaan, omissa tiloissaan ja omilla välineillä. Palveluita tarjotaan myös etänä.

− Terveystalon hoitoon ja tutkimuksiin ohjataan vain kiireettömiä potilaita. Kiireelliset hoitaa sairaanhoitopiiri. Potilaalla on luonnollisesti oikeus valita sairaanhoitopiirin palvelu myös kiireettömässä hoidossa, hän kertoo.

Hoitoon ohjauksessa on keskeinen rooli Terveystalon perustamalla lähetekeskuksella, joka koostuu eri erikoisalojen lääkäreistä ja hoitajista. Saatuaan lähetteen keskus arvioi, riittääkö, että potilas saa lisäohjeita, vai kannattaako hänet lähettää takaisin terveyskeskukseen, tarvitaanko laboratoriotutkimuksia tai ohjataanko hänet erikoissairaanhoitoon sairaanhoitopiirin tai Terveystaloon.

− Seuraamme asiakastyytyväisyyttä. NPS-mittari (Net promoter score) näyttää erittäin korkeaa lukemaa. Marraskuussa NPS oli 87/100, Saksi kertoo.

NPS tarkoittaa mittaria, jossa asiakkaat vastaavat verkossa kysymykseen, kuinka todennäköisesti suosittelisit palveluamme muille.

Verorahoitteisuus velvoittaa

Krista Ryödi kannustaa kuntia ja kuntayhtymiä hakemaan uusia tapoja järjestää palveluita.

− Hinnan ja laadun vertaaminen on vaikeaa, mutta se kannattaa. Käytämme yhteisiä verovaroja, joten kyse on itse asiassa velvollisuudesta järjestää kuntalaisille palvelut mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti, hän sanoo.

Siina Saksi puolestaan muistuttaa kokonaistaloudellisesta näkökulmasta.

− Ei pidä katsoa pelkästään terveydenhuollon kuluja. Suurin kansantaloudellinen säästö tulee siitä, että ihmiset eivät ole niin pitkään sairauslomalla vaan palaavat työkykyisenä töihin mahdollisimman pian, hän pohtii.

Teksti: Martti Ahlstén
Kuva: Terveystalo | Juha Sarkkinen