-

Heidi Loukiainen: Hyvinvointialueiden kustannustietoisuutta parannettava

Blogi Uutinen
0 kommenttia

Blogi 21/2023 | Heidi Loukiainen

Hyvinvointialueiden järjestämien kilpailutusten myötä on tullut ilmi palveluntuottajien näkökulmasta huolestuttavia piirteitä. Hyvinvointialueet eivät hyväksy palveluntuottajien esityksiä hintojen korotuksiksi, vaikka niihin olisi selkeitä perusteita kustannustason nousun vuoksi. 

Joissain tapauksissa hintoja on pyydetty jopa laskemaan. Toivetta hintojen alentamiselle perustellaan sillä, että palvelujen hinnat ovat karanneet käsistä ja että oma tuotanto olisi muka halvempaa.

Tällainen lähestymistapa ei ole vain epäreilu palveluntuottajille, vaan se voi pitemmällä aikavälillä vaarantaa sote-palveluiden saatavuuden ja laadun. On tärkeää ymmärtää, että palveluntuottajien taloudellinen tilanne vaikuttaa suoraan siihen, millaista palvelua ne voivat tarjota. Jos palveluntuottajat eivät pysty kattamaan kustannuksiaan, niiden on mahdotonta ylläpitää ja kehittää toimintaa ja palveluja.

Kun tarkastelemme palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia, on olennaista syventyä hyvinvointialueen kustannusrakenteeseen laajasti. 

Hyvinvointialueen kustannuksiin vaikuttavat monet tekijät. Omaa tuotantoa lisättäessä huomioon on otettava muutakin kuin vain palkat ja niihin liittyvät suorat kustannukset. Esimerkiksi toimitilat ja infrastruktuurin ylläpito sekä monet muut seikat on laskettava mukaan oman tuotannon kustannuksiin.

On välttämätöntä, että hyvinvointialueiden kustannusrakenne avataan ja analysoidaan kattavasti. Vain näin voidaan ymmärtää, mistä kokonaiskustannukset muodostuvat. Jos hyvinvointialue ei tiedä oman tuotannon kustannuksia, sen on mahdoton tehdä rationaalisia päätöksiä siitä, tuotetaanko palvelu omana työnä vai hankitaanko se ostopalveluna. 

Myös palveluseteleiden oikea hinnanmääritys edellyttää hyvinvointialueilta nykyistä parempaa tietoa oman tuotannon kustannuksista.

Sote-valvontalain voimaantulo ensi vuoden alussa on askel oikeaan suuntaan. Yksityiset palveluntuottajat siirtyvät kansalliseen Soteri-rekisteriin, ja vuonna 2026 myös julkinen sektori liittyy joukkoon. 

Valvonnan yhtenäistäminen on erittäin tervetullutta, sillä se lisää avoimuutta ja mahdollistaa paremman vertailun eri toimijoiden välillä. Kustannusten läpinäkyvyyden lisääminen on seuraava luonteva askel tässä kehityksessä.

Sote-alan palkkakustannukset ovat nousseet rajusti, ja tämä trendi näyttää jatkuvan edelleen. Ilman mahdollisuutta korottaa hintoja moni yrittäjä kohtaa toiminnalleen vakavia haasteita. Tämä on myös valtakunnallinen ongelma, jota ei voida sivuuttaa. 

On ymmärrettävä, että palveluntuottajien on saatava kohtuullinen korvaus työstään, jotta ne voivat jatkaa toimintaansa ja taata laadukkaat palvelut asiakkaille.

On tärkeää, että yksityisten palveluntuottajien näkemykset tulevat kuulluksi laajemmin ja että ne otetaan huomioon päätöksenteossa. Meidän on yhdessä varmistettava, että sote-palvelujen järjestäminen on kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjoittaja Heidi Loukiainen on Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja


Kommentit

Ei kommentteja