-

Heikki Hurme: Laboratoriopalveluiden laajempi kilpailuttaminen toisi miljoonasäästöjä

Uutinen Uutiskirjejutut

Hyvinvointialueiden rahoitus on noussut terveydenhuollon kuumaksi puheenaiheeksi. Niiden rahoitus ei riitä entisenkaltaiseen toimintaan, ja jostakin pitäisi löytää säästöjä. Käynnissä on keskustelu palveluiden keskittämisestä ja karsimisesta. Laboratoriopalveluissa säästöjä syntyisi nykyistä laajemmalla ja laadukkaammalla kilpailuttamisella.

− Laboratoriopalveluita kilpailuttamalla yhteiskunnalla olisi mahdollista saada miljoonien eurojen säästöt, mutta jostakin syystä tästä ei ole käyty keskustelua juuri lainkaan, kertoo Vita Laboratorioiden operatiivinen johtaja Heikki Hurme.

 
Heikki Hurme (oik.) valittiin kesäkuussa LPY:n hallitukseen. Puheenjohtaja Ilpo Tolonen toivottaa uuden hallituksen jäsenen tervetulleeksi.

Hurmeen mukaan esteitä yksityissektorin tehokkaammalle hyödyntämiselle ei ole, sillä laboratorioanalytiikan kilpailuttaminen on selkeää. Tuotteet on määritelty tarkasti ja ne ovat lähes samanlaiset kaikilla alan toimijoilla. Tutkimukset ja nimikkeistöt on standardoitu ja laatu varmistettu viranomaisen akkreditoinnilla. Palveluiden ostaja tietää, että tarjoajien kanssa puhutaan samasta asiasta, mikä helpottaa tuottajan valintaa. Ostosopimuksessa tuotteiden hinnat sovitaan etukäteen. Tilauksen tekee aina lääkäri, joten tuottaja ei voi vaikuttaa ostomääriin. Kun kaikki myyvät samoja tutkimuksia, laadun valvonta on laboratoriopalveluissa paljon helpompaa kuin monissa muissa ostopalveluissa.

Laboratorioalalla on kyllä kilpailutuksia, mutta Heikki Hurmeen mukaan niitä on kuitenkin alan kokonaisvolyymiin nähden vähän. Julkisen terveydenhuollon yksiköt hankkivat laboratoriopalveluita pääosin omista sidosyksiköistään suorahankintoina ilman kilpailutusta. Hurmeen mielestä hyvinvointialueet voisivat rohkeasti miettiä myös laboratorioanalytiikan ulkoistuksia yleiseurooppalaisen esimerkin mukaisesti.

Vaikka laboratoriopalveluiden kilpailuttaminen onkin suoraviivaista, helppoa se ei ole. Hankintaosaaminen vaihtelee julkisessa terveydenhuollossa ja kilpailutuksissa myös epäonnistutaan. Se johtaa Hurmeen kokemuksen mukaan siihen, että kilpailutuksia siirretään enenevässä määrin lakimiesten hoidettavaksi. Vaikka he hallitsevat lakipykälät, terveydenhuollon asiaosaaminen ei ole yhtä hyvää. Tämä puolestaan johtaa kilpailutusten takaisinvetoihin ja niiden uusimiseen, kun tarjouspyynnön saaneilta tulee oikaisupyyntöjä. Nykyistä laadukkaampi ja aktiivisempi markkinavuoropuhelu hyödyttäisi sekä tilaajia että tuottajia.

Vitalla vahvan kasvun aikaa

Kliininen yksityinen laboratorioala on keskittynyt viimeisten 20 vuoden ajan samalla tavalla kuin muukin yksityinen terveydenhuolto. Yksityisomisteisia keskuslaboratorioita on Suomessa enää kaksi, SYNLAB ja Vita. Vita Laboratoriot täyttää ensi vuonna 30 vuotta. Sen palveluksessa on noin sata laboratorioalan ammattilaista. Viime vuoden liikevaihto oli 26,2 miljoonaa euroa. Vitan asiakkaina on sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajia.

Vita on kasvanut vahvasti 2000-luvulla. Koronapandemia toi kasvupiikin, kun Vita analysoi noin miljoona koronanäytettä. Vaikka korona puhdistetaan numeroista pois, Vitan toiminta on silti peräti kolminkertaistunut viimeisten vuosien aikana.

− Olemme kehittäneet uusia palveluita ja saaneet uusia, suuria asiakkaita. Se on kasvattanut analysoimiemme näytteiden määriä merkittävästi, Heikki Hurme summaa kasvun syitä.

− Teemme mahdollisimman paljon, noin 98 prosenttia, analyyseistä keskuslaboratoriossamme Helsingin Hernesaaressa. Loput teetämme alihankintana pääosin saksalaisella yhteistyökumppanillamme. Se mahdollistaa tuhansien tutkimusten valikoiman tarjoamisen. Näytteenotossa ja vierianalytiikassa toimimme yleensä asiakkaan omissa tiloissa yhteistyökumppanina, hän kertoo.

Perheyrittäjyys on arvo

Sekä Vita että sen saksalainen kumppani LADR ovat molemmat perheyrityksiä. Kasvollinen omistus on Heikki Hurmeen mukaan suuri etu.

− Perheyrittäjyys on meille arvo. Katsomme asioita ja suunnittelemme toimintaa mahdollisuuksien mukaan vuosiksi eteenpäin. Yrityksen johto on lähellä asiakkaita ja työntekijöitä. Pystymme reagoimaan nopeasti. Tätä arvostavat sekä työntekijät että asiakkaat, hän sanoo.

Vita Laboratorioiden tavoitteena on olla yksityisen ja julkisen sektorin halutuin kumppani laboratorioalalla.

Teksti ja kuva: Martti Ahlstén