-

Hoitoon pääsyn ihme on toteutettavissa

Blogi Uutinen
0 kommenttia

Blogi 28 | Panu Tast

Julkisten palveluiden kasvavat hoitojonot ja -velka eivät koske vain silmätauteja; ne ovat koko terveydenhuoltojärjestelmäämme yhdistävä tekijä. Syitä tilanteeseen on varmasti monia, mutta silti syiden etsimisen sijaan voimat on keskitettävä ratkaisujen löytämiseen.

Suomessa hoitoon pääsyn viive esimerkiksi kaihin osalta on OECD-alueen hännänhuippua, vaikka meillä on muihin Pohjoismaihin verrattuna eniten silmätautien erikoislääkäreitä asukasta kohden ja koko EU-alueen osalta huippumäärä optometristejä (rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavia optikkoja).

Suomessa on hoitoon pääsylle kyllä asetettu lainsäädännössä määräajat eli ns. hoitotakuuajat. Kuntien ja kuntayhtymien ei tarvitse niistä juuri välittää, koska seurauksia ei käytännössä ole. Kuntasektorilla on alettu pitää hyväksyttävänä tilannetta, jossa jonot ovat vain sen verran lakisääteisten maksimirajojen yläpuolella, että niiden kanssa ”voidaan elää”. Tällöin on jotakin pahasti vinossa, sillä lailla säädetyn määräajan pitäisi olla maksimiodotusaika myös käytännössä.

Ihmettelen suomalaisen palvelujärjestelmän kyvyttömyyttä uudistua niin silmäterveydenhuollossa kuin muillakin terveydenhuollon aloilla. Esimerkiksi ruotsalainen kaihista kärsivä potilas voidaan lähettää suomalaisen optikkoliikkeen optometristivastaanotolta ruotsalaisen maakunnan järjestämään kaihileikkaukseen, mutta suomalaisen potilaan osalta Suomessa tämä ei onnistu.

Loppuvuoden ajan kunnilla ja 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueilla olisi kaikki avaimet ratkaista hoitoon pääsyn haasteet. Väestöön suhteutettuna Suomessa on pääsääntöisesti vähintäänkin riittävästi ammattitaitoisia tekijöitä.

Nyt pitäisi uskaltaa tunnustaa julkisten sote-palveluiden tuotannon ongelmakohdat, päästä ylös ideologisista ja professioiden luomista poteroista. Suomessa täytyy ottaa terveysteknologia ja sen osaltaan mahdollistamat tehtävänsiirrot täysimääräisesti hyötykäyttöön.

Silloin voi syntyä jotain uutta, vaikkapa hoitoon pääsyn ihme.
 

Kirjoittaja Panu Tast on Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n toimitusjohtaja.


Kommentit

Ei kommentteja