-

Hoitoonpääsy osaksi potilasturvallisuustyötä

Uutinen Uutiskirjejutut

LPY muistuttaa, että oikea-aikainen hoitoonpääsy on tärkeä osa palveluiden laatua ja sitä kautta myös osa turvallisuustyön kokonaisuutta. Hoitojen viivästyminen on omiaan heikentämään asiakas- ja potilasturvallisuutta. LPY:n mielestä tämä näkökulma pitäisi sisällyttää sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevaan vuosien 2022−2026 asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaan.

Lue LPY:n tiedote

 

LPY:n lausunto asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiasta