-

Hyvinvointialueet eivät selviä ilman yksityistä sektoria

Uutinen Uutiskirjejutut

Helsingin seudun kauppakamarin selvityksen mukaan Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto on muuttunut vauhdilla.

Terveydenhuollon markkinoiden kokonaisarvo Uudellamaalla oli vuonna 2019 noin 4,6 miljardia euroa. Siitä julkisen toiminnan osuus oli 69 prosenttia ja yksityisen toiminnan osuus 31 prosenttia. Tärkein selittävä tekijä julkisen sektorin osuudelle on se, että julkinen sektori tuottaa erikoissairaanhoidon Uudenmaan alueella lähes kokonaan.

Perusterveydenhuollosta yksityinen sektori tuottaa jo 60 prosenttia ja julkinen sektori 40 prosenttia. Suun terveydenhuollon palvelutuotannosta yksityisen sektorin osuus on samaa luokkaa eli 61 prosenttia.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen kommentoi selvitystä sanomalla, että se vahvistaa valtakunnallisen trendin. Suhdeluvut vaihtelevat alueittain, mutta joka tapauksessa on selvää, että tulevat hyvinvointialueet eivät selviä pelkästään oman palvelutuotantonsa turvin. Yksityisen terveydenhuollon apua tarvitaan.

Lue Helsingin seudun kauppakamarin tiedote

Raportti: Sosiaali- ja terveyspalvelut sote-uudistuksen kynnyksellä