-

Ilpo Tolonen: Enemmän kuin numerot kertovat

Blogi Uutinen

Blogi 13/2024 | 28.6.2024

Mikä on yksityisen terveydenhuollon rooli ja merkitys terveydenhuollon järjestelmässämme? Merkittävä, suorastaan korvaamaton, jos asiaa katsotaan numeroiden valossa. Yksityinen sektori tuottaa perusterveydenhuollon tasoisista palveluista keskimäärin puolet. Joillakin alueilla osuus on vieläkin korkeampi, jopa yli 70 prosenttia.

Tämä tarkoittaa sitä, että suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä ei selviä sille asetetuista tavoitteista ilman yksityistä palvelutuotantoa.

Mutta numerot eivät ole koko totuus. Yksityinen terveydenhuolto on suomalaiselle yhteiskunnalle paljon tärkeämpi kuin niiden pohjalta voi päätellä. Näin on siksi, että palvelusuoritteiden lisäksi yksityinen terveydenhuolto kykenee innovoimaan ja kehittämään uusia toimintamalleja ja toimii näin tehdessään julkisen palvelujärjestelmän kirittäjänä. Numeroita rakastaville se näkyy ennen pitkää koko järjestelmän parantuneena tuottavuutena.

Yksi hyvä esimerkki ovat etäpalvelut, jotka tulivat yksityisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan vuosien kehittämistyön tuloksena. Julkinen sektori tulee perässä, mutta etäpalveluita ei olisi julkisessa terveydenhuollossa edes nykymitassa, ellei yksityinen sektori olisi todistanut niiden käyttökelpoisuuden, toimivuuden, laadun ja kustannustehokkuuden.

Yksityistä terveydenhuoltoa arvostellaan herkästi milloin mistäkin. Kela-korvausten epäillään menevän yrityksille, työterveyshuoltoa vaaditaan lakkautettavaksi, yritysten väitetään napsivan rusinat pullasta. Ja niin edelleen.

Mutta mitä jos yksityistä terveydenhuoltoa ei olisi? Kuinka paljon pidempiä olisivat jonot? Kuinka suuria taloudellisia menetyksiä syntyisi yrityksille ja kansantaloudelle, jos nopean hoitoonpääsyn takaavaa työterveyshuoltoa ei olisi? Kuka kirittäisi julkista terveydenhuoltoa kehittymään ja uudistumaan?

Meille tämä kirittäjän rooli on mieluinen, sillä toimiva, julkisesti rahoitettu terveydenhuoltojärjestelmä on myös yksityisen terveyspalvelualan etu. Oikein organisoituna yksityisillä palveluilla on siinä oma, tärkeä roolinsa.

Emme halua emmekä lietso vastakkainasettelua. Olemme sitoutuneet sote-uudistuksen tavoitteisiin ja haluamme olla mukana rakentamassa tavoitteet saavuttavaa sote-järjestelmää.

Kirjoittaja Ilpo Tolonen on Docrates Syöpäsairaalan toimitusjohtaja ja LPY:n hallituksen puheenjohtaja
Kuva: Juha Sarkkinen