-

Ismo Partanen: Sote laihdutuskuurille?

Blogi Uutinen
0 kommenttia

Blogi 15/2023 | Ismo Partanen

Tavoitteellisen painonpudotuksen onnistunut toteuttaminen edellyttää lähtökohtatilanteen tuntemista ja tunnistamista. Pelkkä lähtöpainon mittaaminen harvoin mahdollistaa pysyvän muutoksen. Sen lisäksi on kartoitettava muut painon kehitykseen vaikuttavat tekijät ja olosuhteet. Tällaisia ovat elintavat kuten ruokailutottumukset, unen määrä ja laatu sekä liikunnan määrä.

Sote-uudistusta voi hyvin verrata tavoitteelliseen laihdutuskuuriin. Sen keskeisiä tavoitteita ovat palveluiden saatavuuden parantaminen ja arvioidun kustannuskasvun taittaminen. Niitä ei saavuteta, ellei koko palvelujärjestelmän tuottavuutta kyetä parantamaan merkittävästi. Kulloinkin käytettävissä olevilla henkilöstö- ja talousresursseilla on tulevaisuudessa saatava enemmän palveluita ja nykyistä parempaa vaikuttavuutta.

Jotta tuottavuuden parantamiselle voidaan asettaa uskottavat tavoitteet, täytyy tuntea lähtökohtatilanne. Mikä on palveluiden tuotannon määrä nyt ja kuinka paljon siihen sitoutuu rahoitusta ja muita resursseja? Mikä on nyt tuottavuuden taso ja onko joitakin tekijöitä, jotka aiheuttavat tehottomuutta?

Hyvinvointialueiden on uskallettava uudistaa ja uudistua. Soten tavoitteita ei saavuteta jatkamalla nykyisillä toimintatavoilla ja menetelmillä. Tavoitteiden saavuttamisen mahdollistava tuottavuusloikka vaatii lukuisia erilaisia toimenpiteitä. Paljon julkisuudessa esillä ollut teknologian ja digitalisaation parempi hyödyntäminen ei yksin riitä. Tarvitaan myös uudenlaista organisoitumista palveluiden järjestämisessä, tuottamisessa ja rahoituksessa. Hyvinvointialueilla on nyt oltava rohkeutta kitkeä vähemmän vaikuttavia palveluita ja poistaa päällekkäisyydet.

Palveluntuottajien välisen kilpailun lisääminen on hyvä keino kirittää niitä tuottavuuden parantamiseen.  Markkinamekanismin hyödyntäminen kannustaa kaikkia palveluntuottajia, niin hyvinvointialueen omia kuin yksityisenkin sektorin, kehittämään toimintamallejaan ja prosessejaan sekä innovoimaan uutta. Silloin myös hyvät käytännöt leviävät nopeammin ja luodaan edellytykset tuotantokustannusten laskemiselle. Näin syntyy myönteinen kierre, joka mahdollistaa ”soten laihdutuskuurin” toteuttamisen eli palveluiden saatavuuden parantamisen ja kustannuskasvun hillitsemisen kestävällä tavalla.

Kirjoittaja Ismo Partanen on LPY:n toiminnanjohtaja

Kuva Juha Sarkkinen
 


Kommentit

Ei kommentteja