-

Jan-Erik Hagfors: Työterveys tukee julkista terveydenhuoltoa

Uutinen Uutiskirjejutut

Ne, jotka haluavat lakkauttaa työterveyshuollon, eivät tunne alaa riittävän hyvin, sanoo työterveyshuoltoon erikoistuneen Härmämedin toimitusjohtaja Jan-Erik Hagfors.

Jan-Erik Hagforsin mukaan hyvinvointialueiden tulon myötä monituottajuus on entistä tärkeämpää. Härmämedi perusti marraskuussa 2022 Kauhavan hyvinvointikeskukseen toimipisteen.

Jan-Erik Hagfors yllättyi siitä, kuinka paljon edellisellä hallituskaudella esiintyi perusteetonta kritiikkiä työterveyshuoltoa kohtaan. Sitä luonnehdittiin muun muassa epätasa-arvoa lisääväksi ja typeräksi järjestelmäksi. Vaadittiin jopa koko järjestelmän lakkauttamista ja työterveyshuollon resurssien siirtämistä julkiseen terveydenhuoltoon.

− Ymmärrys työterveyshuollosta on näissä puheenvuoroissa ollut selvästi heikolla tasolla. Me olemme ennemminkin tukemassa julkisen terveydenhuollon kantokykyä kuin heikentämässä sitä ja viemässä sieltä resursseja. Meillä on hyvä terveydenhuollon palvelujärjestelmä, jossa yksityinen työterveys on osa monituottajuutta, hän sanoo.

Hagfors huomauttaa, että työterveyshuollon lakkauttaminen ei lisäisi julkisen sektorin rahoitusta, koska järjestelmän rahoittavat työnantajat ja työntekijät. Se raha ei siirtyisi automaattisesti julkiseen terveydenhuoltoon. Hän ei myöskään usko, että työterveyshuollon ammattilaiset siirtyisivät merkittävässä määrin työhön julkiselle sektorille. Ja aivan varmasti julkisen terveydenhuollon hoitoonpääsy vaikeutuisi, kun jonot kasvaisivat entisestään.

Työterveys on Hagforsin mukaan terveysalan ainoa sektori, joka osaa ja pystyy paneutumaan yrityksissä vallitseviin työolosuhteisiin. Tällä on suuri merkitys sekä ennaltaehkäisevässä toiminnassa että sairaanhoidossa. Härmämedin toiminnassa ennaltaehkäisevän työn osuus on jo pitkään ollut yli 60 prosenttia.

Räätälöityjä ja vaikuttavia palveluita

Härmämedin perustivat runsas kymmenen vuotta sitten seitsemän Kauhavan Ylihärmän alueen yritystä, jotka halusivat panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan. Alkuvaiheessa yritys tuotti palveluita pelkästään perustajayrityksilleen. Muutaman vuoden kuluttua asiakaskunta alkoi kasvaa ja nyt Jan-Erik Hagfors luonnehtii Härmämediä työterveyshuollon johtavaksi toimijaksi alueellaan.

Härmämedin asiakkaissa on paljon pienyrityksiä ja se vastaa työterveyshuollosta myös suurelle määrälle maanviljelijöitä. Härmämedillä on toimipisteet Ylihärmässä, Kauhavalla ja Evijärvellä. Yrityksellä on 25 työntekijää, joista 20 on työsuhteisia ja 5 ammatinharjoittajia.

− Yrityksemme kasvu on ollut tasaista ja se perustuu siihen, että tuotamme räätälöityjä, vaikuttavia palveluita, kuuntelemme asiakasyrityksiämme ja keskustelemme niiden kanssa, Hagfors kertoo.

Yhteistyössä on voimaa

Vaikka työterveyshuoltoa on valtakunnan tasolla kritisoitu voimakkaastikin, käytännön tasolla Kauhavan Ylihärmän alueella tämä ei ole näkynyt. Yhteistyö julkisen terveydenhuollon kanssa on ollut hyvää ja toimivaa.

− Kauhavan kaupunki on nykyään yksi omistajistamme, ja tuotamme sille palveluita. Vastaamme myös Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen pohjoisen alueen henkilökunnan työterveyshuollosta, Jan-Erik Hagfors kertoo.

Kuvantamispalvelut on konkreettinen esimerkki hyvästä yhteistyöstä. Härmämedillä oli yhdessä vaiheessa oma kuvantamisyksikkö. Yritys kuitenkin halusi varmistaa, että julkisen terveydenhuollon kuvantaminen pysyy elinvoimaisena. Se luopui omasta yksiköstään ja ostaa nykyisin kuvantamispalvelut Kauhavan hyvinvointikeskukselta.

Jan-Erik Hagfors toimii aktiivisesti terveysalan edunvalvonnan järjestötoiminnassa. Hän on muun muassa LPY:n hallituksen tuore jäsen.

Teksti: Martti Ahlstén
Kuva: Härmämedi