-

Julkaisu: Digirohkeus harvaan asutuilla alueilla - Karelia-ammattikorkeakoulu

Mediauutiset