-

Kauppakamareiden aluevaaliteesit: Näin sote-uudistus onnistuu

Uutinen Uutiskirjejutut

Kauppakamarit ovat julkaisseet yhteiset aluevaaliteesinsä. Kauppakamareiden mukaan sote-palveluiden saatavuuden parantaminen, laadun kehittäminen ja kustannusten kasvun hillitseminen vaativat kaikki, että yrityksiä hyödynnetään sote-palveluiden tuottamisessa nykyistä enemmän. Hyvinvointialueen palvelustrategian ytimeen tulisi nostaa monituottajuus.

Sote-uudistuksen onnistumisesta vastaavat hyvinvointialueet ja tulevat aluevaltuutetut omilla alueillaan, kauppakamarit muistuttavat.

Kauppakamarit: Näin hyvinvointialueet onnistuvat sotessa
• Hyödyntämällä monituottajamallia mahdollisimman laajasti
• Lisäämällä palvelusetelin käyttöä ja ottamalla käyttöön henkilökohtaisen budjetin
• Tekemällä kustannuksista ja hoidon laadusta läpinäkyviä ja vertailtavia
• Hyödyntämällä teknologiaa ja digitalisaatiota
• Rakentamalla asiakaslähtöiset palvelupolut ja huolehtimalla palveluintegraatiosta
• Varmistamalla sote-alan henkilöstön saatavuuden

Kauppakamareiden aluevaaliteesit