-

Kelan sairausvakuutusjärjestelmää voidaan myös kehittää

Uutinen Uutiskirjejutut

Puutteistaan huolimatta Kelan sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvaukset ovat julkisen sektorin, erityisesti sen talouden, näkökulmasta kustannustehokas tapa parantaa terveyspalveluiden saatavuutta.

On myös syytä muistaa, että sairausvakuutusjärjestelmä parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta, sillä jokaisen maksama sairausvakuutusmaksu on sitä suurempi mitä suuremmat ansiotulot hänellä on, mutta korvaussumma on kaikille sama. LPY ei kannata sava-korvauksista luopumista ja/tai vastaavan rahoituksen siirtämistä hyvinvointialueille.

Sote-uudistuksen yhteydessä päättäjillä on hyvä mahdollisuus korjata menneiden vuosikymmenten virheet, joita on tehty sairausvakuutuskorvausten tasoa heikentämällä. Kelan sava-korvauksista olisi näppärästi muokattavissa työkaluja hoidon saatavuuden parantamiseen ja hoitojonojen lyhentämiseen.

Sava-korvausjärjestelmästä voidaan tehdä valtakunnallinen palveluseteli esimerkiksi suun terveydenhuollon hoitojonojen purkamiseen korottamalla määräaikaisella lailla hammashuollon korvausten tasoa merkittävästi, esimerkiksi 40 prosentin korvaustasolle.