-

Keski-Suomen hyvinvointialue kuuntelee palveluntuottajia

Uutinen Uutiskirjejutut

Veistoksen hahmo kuuntelee.

Keski-Suomen hyvinvointialue on perustanut vaikuttavuustoimielimen palveluntuottajille.

Keski-Suomessa toimii yli 800 sote-alan yritystä, joista valtaosa on pieniä. Hyvinvointialue haluaa kuulla niiden näkemyksiä ja perustanut palveluntuottajien vaikuttamistoimielimen.

− Se on tärkeä foorumi yrityksille. Ne saavat tietoa hyvinvointialueen kehittämissuunnitelmista ja voivat antaa palautetta ja kertoa mielipiteitään, sanoo Keski-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Veli Puttonen.

Vaikuttamistoimielin on perustettu ja kehitetty YrHyvaKS-hankkeessa, jonka vetäjänä Puttonen toimii. Hankkeen päärahoittaja on Keski-Suomen liitto ja sitä hallinnoi Keski-Suomen Yrittäjät. Myös Keski-Suomen kauppakamari on mukana hankkeessa.

YrHyvaKS on ollut kuluneen syksyn aikana vaikuttamassa muun muassa palveluseteleiden käytön päivittämiseen, henkilöstön saatavuuden kysymyksiin, innovaatioiden edistämiseen ja ennaltaehkäisevän toiminnan suunnitteluun.

Puttonen pitää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvänä esimerkkinä laajasta valmistelusta. Laki määrää, että se kuuluu sekä kunnille että hyvinvointialueille. Keski-Suomessa on alettu kehittää tähän liittyviä malleja ja pilotteja laaja-alaisesti siten, että myös yritykset ovat mukana.

Vuoropuhelu tärkeää

Ensi keväästä tulee Veli Puttosen mukaan kiireistä aikaa, kun hyvinvointialueella aletaan kuvata palveluketjuja sekä kehittää uusia palveluseteleitä ja kumppanuuksia. Kommentoitavaa riittää ja vuoropuhelun tarve on ilmeinen.

YrHyvaKS-hanke päättyy kesäkuussa ja palveluntuottajien vaikuttamistoimielin jatkaa hankkeen aloittamaa työtä. Vaikuttamistoimielimen jäsenet valitaan siten, että mukana on erikokoisia yrityksiä eri puolilta hyvinvointialuetta. Ne edustavat monipuolisesti sote-alojen yrityskenttää ja toimialoja.

Palveluntuottajien vaikuttamiselimen lisäksi hyvinvointialueelle perustetaan aihekohtaisia foorumeita toimintojen kehittämiseen. Tavoitteena on vuoropuhelun lisääminen kaikkien toimijoiden kanssa.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen antaa tunnustusta Keski-Suomen päätökselle kuulla palveluntuottajia herkällä korvalla.

− Sote-alan haasteet ovat niin mittavia, että niihin voidaan vastata vain siten, että kaikki olemassa olevat resurssit, sekä julkisen että yksityisen sektorin, otetaan käyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Hyvinvointialueilla on mahdollisuus päättää itsenäisesti, miten ja missä määrin ne hyödyntävät järjestöjen ja yritysten palveluita. Avoin vuoropuhelu ja toinen toisensa tunteminen luo pohjan strategiselle yhteistyölle. Keski-Suomi on hyvällä tiellä, hän sanoo.

Teksti: Martti Ahlstén
Kuva: Pixabay