-

Koronatukia käytettävä hoitojonojen purkamiseen

Uutinen Uutiskirjejutut

Monen sairaanhoitopiirin alueella erikoissairaanhoidon hoitojonot olivat melko pitkiä jo ennen koronaa talvella 2020. Myös perusterveydenhuollossa hoidon saatavuus oli jo silloin heikolla tasolla. Ymmärrettävistä syistä koronapandemia kasvatti hoitojonoja maaliskuusta 2020 alkaen. Myös perusterveydenhuollon saatavuus heikkeni, vaikka entistä useammat turvautuivat digipalveluihin.

Ylipitkät hoitojonot ovat ainakin osittain koronan aiheuttamia. On siis perusteltua odottaa, että kunnat ja kuntayhtymät käyttävät koronatukina saamiaan varoja näiden hoitojonojen purkamiseen. Hoitoonpääsyn ja oikea-aikaisen hoidon aloittamisen viivästyminen tulevat kalliiksi koko yhteiskunnalle – hoidon tarpeessa olevien inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan.

Mahdollisimman nopea hoitojonojen purkaminen ja hoitovelan lyhentäminen ovat terveyden suojelua aivan samalla tavalla kuin koronaan liittyvät hoitotoimenpiteet. Tavoitetaso pitää asettaa riittävän korkealle: ylipitkät hoitojonot on purettu esimerkiksi vuoden loppuun mennessä.

Kun julkisen sektorin resurssit eivät yksin riitä syntyneiden hoitojonojen nopeaan purkamiseen, kannattaa kuntien ja kuntayhtymien käyttää yksityisellä sektorilla tarjolla olevia palveluita. Lainsäädäntö mahdollistaa terveydenhuollon ostopalveluiden ja palveluseteleiden hyödyntämisen.

Nyt jos koskaan tähän mahdollisuuteen pitää tarttua!