-

LPY:n ja NÄE ry:n webinaari: Yksityisen terveydenhuollon roolista ei suuria näkemyseroja

Uutinen Uutiskirjejutut

LPY ja NÄE ry järjestivät 8.3.2023 webinaarin teemalla ”Soten ratkaisut seuraavalla vaalikaudella”.

Kuva: Pixabay

Mitä on odotettavissa? Korjataanko, remontoidaanko vai jatketaanko näin? Mitä sote-uudistukselle tapahtuu? Onko nyt meneillään olevassa uudistuksessa valuvikoja? Millainen yksityisten palveluntuottajien rooli sote-uudistuksen toteuttajina pitäisi olla? Millaisia terveisiä hallitusohjelmaneuvottelijoille?

Webinaarissa kansanedustajat, aluevaltuustojen puheenjohtajat Aki Lindén Varsinais-Suomesta ja Sanni Grahn-Laasonen Kanta-Hämeestä kertoivat kokemuksiaan ja keskustelivat hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisestä. He myös pohtivat sitä, kuinka soten tavoitteiden saavuttamista voidaan edistää seuraavalla vaalikaudella.

Yksi kysymyksistä oli, mitkä ovat suurimmat julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yhteistyön mahdollisuudet.

Aki Lindénin mukaan hoitotakuuta ei voida toteuttaa muuten kuin kumppanuudella yksityisen sektorin kanssa. Lääkäreiden vastaanottotoiminnassa hän ei käyttäisi välineenä palveluseteliä. Se sopii kaihin ja tyrän tyyppisiin hoitoihin. Silloin, kun on kyse hoidon jatkuvuudesta, luodaan kumppanuusmalli.

− Minulle ei ole mikään ideologinen ongelma, jos 20 tai 30 prosenttia perusterveydenhuollosta tuotetaan juridisesti yksityisoikeudellisesti. Minulle hoito on julkista silloin, kun se rahoitetaan julkisesti, Lindén sanoi.

Sanni Grahn-Laasonen näkisi mielellään yksityisen terveydenhuollon entistä vahvempana julkisen terveydenhuollon kumppanina. Hänen mielestään Kela-korvaukset ja palvelusetelit olisivat hyviä käytännön yhteistyön muotoja. Valinnanvapauden lisääminen olisi tapa kirittää laatua ja nostaa asiakasnäkökulmaa enemmän keskiöön.

− Suomessa pelätään liikaa sitä, että ihminen saa itse päättää. Eikö se olisi pikemminkin toivottavaa? hän kysyi.

Tilaisuuden juonsivat LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen ja NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast. Ismo Partanen piti webinaarin antia hyvänä. Hän tulkitsee tilaisuuden antia siten, että yksityisen terveydenhuollon avun tarpeesta palveluiden kehittämisessä ei tule syntymään suuria näkemyseroja.