-

Menetetty työpanos tulee kalliimmaksi kuin itse hoito

Mediauutiset