-

Nyt Nyrkkiä pöytään!

Blogi Uutinen

Blogi 4/2022 | Ilmo Parvinen

On ilmeistä, että kaikki maakunnat eivät kykene saamaan käyntiin tasavertaisten palvelujen tuotantoa sote-uudistuksessa säädetyssä aikataulussa. Tilanteen kireyden vuoksi aikaa ei ole hukattavaksi. Toteuttamis- ja rahoituskelpoisten ratkaisujen varmistamiseksi onkin heti ryhdyttävä tekemään valtakunnallista varasuunnitelmaa. Sitä ei voida hyvinvointialueilla tehdä.

Varasuunnitelman pystyy tekemään vain erillinen ‘valmistelunyrkki’. Tällainen johtamismalli torjuttiin koronakriisin alussa. Toivottavasti sellaisen merkitys nyt ymmärretään.

Vielä aluevaaleihin saakka uusien sote-lakien toimeenpanon valmistelu keskittyi hallintouudistuksiin ja niiden rahoittamiseen. Keskeisin, terveyspalvelujen toteuttamisen etenemispolku, on vasta edessä.

Keskustelua on toistaiseksi käyty väliaikaisen hallinnon edustajien kanssa. Ytimessä on ollut ensimmäinen haaste eli vuoden 2022 toimeenpanorahoituksen riittävyys. Sillä on suuri vaikutus tulevaan. Vuoden 2023 valtionrahoituksen suuruusluokan nämä edustajat tietävät.

Joillakin alueilla budjettiraamit näyttävät jo nyt mahdottomilta toteuttaa. Tätä pulmaa ei kuitenkaan ole nostettu kärkeen. Energia on suunnattu hallintohimmelien kokoamiseen. Tosiasiassa käynnissä on ollut vasta ns. ‘harjoitusjakso’.

Kun valtuutetut aloittavat työnsä 1.3.2022, alkavat myös vuoden 2023 rahoituksen valmisteluneuvottelut kaikilla alueilla. Niitä varten valtiovarainministeriö on tuottanut rahoituslaskelmat ja sovittaa paraikaa näitä laskelmiaan sekä valtion budjettiraamiin 2023 että julkisen talouden keskipitkän aikavälin suunnitelmiin. Tämä tapahtuu nyt, keväällä 2022.

Varsinaiset tarkentavat neuvottelut hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoituksesta käydään vasta ensi syksynä, kun alueiden virkajohto on valittu. Näiden neuvottelujen pohjaksi pitäisi mahdollisimman nopeasti ja kattavasti selvittää kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätökset ja miten ne ovat muuttuneet talousarvioihin verrattuna, esimerkiksi koronan vaikutuksesta.

Nämä muutokset saattavat aiheuttaa joillakin alueilla tarvetta jatkoselvityksiin ja korjausliikkeisiin jo vuoden 2022 aikana.

On aika kysyä, ketkä sinnikkäästi uskovat tai ovat uskovinaan siihen, että kaikki hyvinvointialueet pystyvät toteuttamaan asukkailleen yhdenmukaiset sote-palvelut suunniteltuja voimavaroja käyttäen ja hyväksyttyjen lakien velvoittamina vuosina 2023–2024 ja siitä eteenpäin.

Nyt Nyrkkiä pöytään!

Nyrkin pääsyvaatimuksena pitää substanssiosaamisen lisäksi olla poliittinen sitoutumattomuus. Poliittisten uskomusten ja näkemysten aika tulee kyllä taas ajallaan – vaalikeskusteluissa ennen seuraavia eduskuntavaaleja.


Kirjoittaja Ilmo Parvinen on lääketieteen tohtori, jolla on sote-kokemusta lääkärinä, hallinto-organisaation johtajana ja potilaslähtöisten kehittämishankkeiden vetäjänä.