-

Pääkirjoitus | Digiajan terveyskeskus voi tulla potilaan kotiin

Mediauutiset
sijasta palvelut liikkuvat. Etäyhteydet voivat näin mullistaa työnteon tavat. Pelkkä uusi hallintorakenne ei takaa sote uudistuksen tavoitteita, kuten palvelujen saatavuuden paranemista, kustannusten kasvun hillintää tai terveyserojen kaventumista. Hyvinvointialueiden
Lue koko uutinen