-

Parlamentaariselta työryhmältä oikea päätös

Uutinen Uutiskirjejutut

Terveydenhuollon monikanavarahoituksen purkamista valmistellut parlamentaarinen työryhmä julkisti mietintönsä 18.11.2021. Työryhmän mukaan ensin kannattaa seurata sote-uudistuksen toimeenpanon käynnistymistä ja vasta sitten tehdä päätökset rahoitusjärjestelmän uudistamisesta. LPY:n mielestä työryhmän linjaus on tässä vaiheessa ainoa oikea.

Eduskuntatalo
Kuva Hanne Salonen, eduskunta

Parlamentaarisen työryhmän yksimieliselle esitykselle on olemassa vahvat perustelut, joita myös LPY toi valmisteluvaiheessa esille. Jos terveydenhuollon rahoitusjärjestelmää olisi yritetty uudistaa yhtä aikaa hallintorakenteiden kanssa, olisi ilmeisenä vaarana ollut kaaos. 

LPY:n mielestä terveydenhuollon rahoitusjärjestelmää on jatkossa tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena. Tarkastelussa on otettava huomioon kaikki sote-palveluiden rahoituslähteet sekä EU:n potilasdirektiivin oikeaan implementointiin liittyvät haasteet. Tavoitteena pitää olla se, että myös rahoitusjärjestelmään tehtävät muutokset tukevat osaltaan sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

LPY esittää, että rahoitusjärjestelmän uudistuksen valmistelu tehdään huolella ja sidosryhmiä laajasti kuullen. Kaikkien suunniteltavien muutosten vaikutukset on arvioitava tarkasti jo valmisteluvaiheessa.

Lue LPY:n tiedote: Soten rahoitus uudistettavissa vasta myöhemmin