-

Petri Bono: Osaaminen ei riipu työsuhteen laadusta

Blogi Uutinen

Blogi 11/2024 | 7.6.2024

Yksi viimeaikaisista ehdotuksista sote-alan korjausliikkeeksi on kieltää opiskelijoiden käyttäminen vuokratyövoimana. Se voitaisiin tätä ehdottaneiden mukaan toteuttaa säätämällä asetus, joka velvoittaisi lääketieteen opiskelijoita työskentelemään vain julkisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa, ei enää yksityisellä sektorilla.

Yksi perustelu ehdotukselle on se, että koulutus on yhteiskunnan kustantamaa. Se on totta, mikäli koulutus toteutuu suomalaisessa yliopistossa. Myös valmiit lääkärit on kouluttanut yhteiskunta, joten eikö voitaisi saman tien velvoittaa myös heidät olemaan töissä vain julkisessa terveydenhuollossa eli joko julkisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa?

Perusteluna on käytetty myös sitä, että opiskelijavuokratyövoimaa käyttäessään hyvinvointialueet ostavat huonoa työtä. Se pitää sisällään ajatuksen, että työn laatu riippuu siitä, millainen työsuhde on oikeudellisessa mielessä. Eli jos opiskelija on työsuhteessa julkisen sektorin toimijaan, työn laatu on hyvä tai ainakin riittävä, mutta jos hän on työsuhteessa vuokratyövoimaa tarjoavaan toimijaan, työn laatu on huono. Kuitenkin puhutaan samoista, hyvän lääketieteellisen koulutuksen saaneista henkilöistä ja heidän työmoraalistaan. Opiskelijat ovat vasta kasvamassa lääkäreiksi, mutta he tarjoavat samalla yhteiskunnallisesti merkittävän lisäavun työvoimapulasta kärsivälle sote-sektorille.

Olennaista on, että työnantaja, oli se sitten julkinen tai yksityinen, tarjoaa työssäoppimiseen riittävän perehdytyksen, ohjauksen ja tuen, sekä ympäristön, jossa myös virheistä voidaan oppia. Esimerkiksi me Terveystalossa tuemme nuorten lääkäreiden käytännön edellytyksiä toimia opiskelujen jälkeen lääkärin tehtävässä. Laatuseurantamme mukaan opiskelijoille ei raportoidu muistutuksia tai potilasvahinkoja sen enempää kuin kokeneille lääkäreille.

Mielestäni lääkäriopiskelijoiden työn rajoittaminen vain hyvinvointialueille nimenomaan vaikeuttaisi monipuolisten työelämätaitojen hankkimista jo uran alkuvaiheessa. Lääketiede on edelleen asiakas- ja potilaskeskeistä ja hyvä lääketiede on kohtaamislaji. Niin julkisella kuin yksityiselläkin.

Kirjoittaja Petri Bono on Terveystalon johtava ylilääkäri ja LPY:n hallituksen varapuheenjohtaja
Kuva: Terveystalo