-

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste unohti yksityisen sektorin

Uutinen Uutiskirjejutut

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste on työstänyt viime syksyn aikana uuden strategian ja käynnistänyt yhteyspisteen brändin kehittämisen. Yksityisen terveydenhuollon yhteystietoja ei palvelun kautta löydy.


Kuva: Eiran sairaala | Juha Sarkkinen

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste ylläpitää ja kehittää EU-terveydenhoito.fi-verkkopalvelua, joka tarjoaa tietoa terveyspalveluiden käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla. Sivustolta saa tietoa esimerkiksi potilaan oikeuksista, hoitokustannuksista ja niiden korvauksista sekä terveydenhuollosta eri maissa. Sivustolla on myös oma osionsa terveydenhuollon työntekijöiden tietotarpeisiin.

Kysymyksiä voi tehdä sähköpostilla ja niihin vastataan sähköpostilla.

Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa on oma rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteensä. Ne vastaavat rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvästä viestinnästä ja tietojenvaihdosta. Suomessa yhteyspiste on sijoitettu Kelaan, jossa se on toiminut vuodesta 2014 alkaen.

Asiakasymmärrystä lisätään

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen strategiatyö tehtiin työpajoissa, joissa tarkasteltiin yhteyspisteen vahvuuksia, kehittämiskohteita, toimintaympäristöä ja asiakkaita.

Visioksi määriteltiin olla hyvin tunnettu ja erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoava kansainvälisen terveydenhuollon asiantuntija. Tähän pyritään kehittämällä asiakasymmärrystä, uudistamalla brändiä, tekemällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja vaikuttamalla potilaan oikeuksien puolesta.

Asiakasymmärryksen lisääminen aloitetaan Suomesta ulkomaille hoitoon hakeutuvien ryhmästä. Viime vuoden aikana on selvitetty muun muassa asiakkaiden tiedontarpeita, kohdattuja haasteita ja palvelutarpeita.

Yksityisen sektorin yhteystiedot puuttuvat

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste toimii laajassa yhteistyössä asiakkaiden ja viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, Digi- ja väestötietovirasto, potilasjärjestöt, hyvinvointialueet, Potilasvakuutuskeskus, Fimea sekä Valvira.

Yksityistä terveydenhuoltoa ei mainita yhteyspisteen verkkosivuilla yhteistyökumppanina. LPY on kuitenkin ollut mukana rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen perustamisvaiheessa sekä aiemmin myös verkkopalvelun toimituskunnassa.

Yhteyspisteen verkkosivuilla on linkkejä julkisen terveydenhuollon toimijoihin ja viranomaisiin. Yksityisen terveydenhuollon yhteystietojen kohdalla viitataan internetin hakukoneisiin.

Yhteyspisteen englanninkielisillä sivuilla on tietoa Suomen yksityisestä terveydenhuollosta, mutta yhteystietojen kohdalla todetaan, että sellaisia ei ole, ja kehotetaan käyttämään hakukoneita. Kun yksityisen sektorin yhteystietoja ei ole, ulkomailta Suomeen hoitoa hakemaan tulevan on vaikea löytää sopivaa hoitopaikkaa.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen pitää tätä huomattavana puutteena.

− Ulkomailta Suomeen hoitoon hakeutuva ei halua pitkään jonoon. Siksi hän mieluummin etsii yksityisiä palveluita. Suomen terveydenhuoltojärjestelmä hyvinvointialueineen on sen verran erikoinen, että sopivan yksityisen palvelun löytäminen internetin hakukoneiden avulla on haastava tehtävä, hän sanoo.

Partasen mielestä bränditavoite erinomaisesta asiakaskokemuksesta ei tämän puutteen takia tule toteutumaan.

Lisätietoa:
www.eu-terveydenhoito.fi
www.eu-healthcare.fi
Yhteyspiste Suomessa