-

Reilu kilpailu kaikkien etu

Uutinen Uutiskirjejutut

Terveyspalvelualan yksityisiä yrityksiä ei huolestuta se, että kilpailua tulee lisää. Ne toimivat avoimilla markkinoilla, joiden luonteeseen kuuluu, että on kilpailua ja että uusia yrityksiä syntyy. Yrityksiä huolestuttaa kilpailun vääristyminen.

Kuva: Eiran sairaala Karl Vilhjálmsson
Kuva: Eiran sairaala Karl Vilhjálmsson

Kun julkinen toimija perustaa yksityisoikeudellisen yrityksen ja alkaa myydä palveluita avoimille markkinoille, se voi hyödyntää toiminnassaan verovaroilla hankittuja resursseja. Tällöin on vaarana, että se saa perusteettomia kilpailuetuja suhteessa muihin vastaavilla markkinoilla toimiviin yrityksiin nähden.

Jos hallitus muuttaa sote-esitystään ja määrittelee julkisen sektorin omistamat ja avoimilla markkinoilla toimivat yritykset hyvinvointialueiden omaksi tuotannoksi, se vähentää entisestään yksityisten yritysten mahdollisuutta tuottaa palveluita hyvinvointialueille. Samalla hyvinvointialueille syntyy kannuste perustaa lisää kyseisiä kilpailuvääristymiä aiheuttavia yhtiöitä – siis yhtiöitä, jotka sekoittavat avoimia markkinoita kilpailuetujensa turvin. 

Lue LPY:n sote-uudistuksia käsittelevästä erikoislehdestä, Sote-extrasta, miksi reilu kilpailu on kaikkien etu.