-

Rubikin kuutiota ratkaisemassa

Uutinen Uutiskirjejutut

Pirkanmaan sote-muutosjohtaja Jaakko Herralan mielestä uusi sote-järjestelmä on kuin Rubikin kuutio, jonka ratkaiseminen vaatii useamman vuoden työn.


Jaakko Herrala esittelemässä 28.9.2021 LPY:n hallitukselle Pirkanmaan sote-valmistelua.

Jaakko Herralan mukaan Suomi ei voi siirtyä uuteen sote-järjestelmään eri tahtiin vaan koko maan pitää edetä yhtenä aurana. Häntä huolestuttaa se, että hyvinvointialueiden valmistelu näyttää etenevän eri tahdissa eri puolilla maata. Myös suhtautuminen uudistukseen vaihtelee. Joidenkin mielestä mennään ”as is” eli juuri mikään ei muutu.

Herralan näkemyksen mukaan varsin moni asia muuttuu. Kaikki nekin asiat, jotka eivät muutu, pitää käydä läpi ja valmistella uutta organisaatiota varten. Aikataulu on kireä ja muutoksessa tarvittavat henkilöresurssit ovat niukat. Herrala ottaa muutaman esimerkin Pirkanmaalta, joka perusti Suomen ensimmäisen väliaikaisen valmistelutoimielimen eli VATEn vain yhdeksän tuntia sen jälkeen, kun presidentti oli allekirjoittanut sote-lait.

− Pirkanmaalla on vähintään 20 000 erilaista sopimusta ja vain muutama juristi niitä selvittelemässä. Meillä on 60 – 70 000 yksilöpäätöstä erilaisista etuuksista. Ne kaikki täytyy tehdä uudestaan siten, että ne ovat yhteneväisiä koko hyvinvointialueella, hän muistuttaa.

Samanlainen rumba on Herralan mukaan edessä tai osittain käynnissä koko maassa. Kaikki eivät ole vielä heränneet siihen, kuinka suurta urakkaa ollaan tekemässä.

ICT-järjestelmät murheenkryyninä

ICT-järjestelmät ovat Jaakko Herralan mukaan sote-valmistelijoiden suuri murheenkryyni. Niiden muutostarpeet ovat erityisen suuret. Jos onnistutaan, kustannusten säästöpotentiaali suurin. ICT-hankkeiden ensimmäinen rahoitushaku on nyt päättynyt ja hakemuksia ollaan käsittelemässä.

− Niillekin, joille ICT-rahoitusta myönnetään, raha tulee vasta jouluksi. Palveluiden tilaamisen kannalta se on yksi vuoden huonoimmista ajankohdista. Menee varmaan jonnekin helmikuulle ennen kuin varsinaisia muutostöitä päästään tekemään, hän arvioi.

Valtio on myöntänyt alueille pika-apua ICT-hankkeisiin. Sen avulla uudistustyö pitäisi saada alulle mahdollisimman nopeasti.

Herralan mukaan sote-valmistelussa on nyt käynnissä tietojen keruun vaihe, joka on esivalmistelua tuleville aluevaltuustoille. Periaatteessa VATEt eivät saisi tehdä päätöksiä, mutta tosiasiassa monista käytännön asioista on pakko linjata jo valmisteluvaiheessa.

− Aikapaine on hirvittävä ja valmistelua tehdään erittäin pienellä joukolla. Tekee tiukkaa Pirkanmaallekin. Hyvinvointialueemme on hyvin repaleinen, mutta toisaalta meillä on jo pitkään ollut hyvä yhteistyön henki ja asioista on päästy hyvin yksimielisyyteen, hän sanoo.

Kaikkia käsipareja tarvitaan

Jaakko Herrala kuvaa sote-uudistusta ratkaisemattomaksi Rubikin kuutioksi. Hän ei usko, että kuutio tulee olemaan joka sivultaan yksivärinen vuoteen 2023 mennessä. Virallisen aikataulun mukaan kaiken pitäisi silloin toimia yhteneväisesti.

− Toivon, että kuutio on mahdollisimman yksivärinen ainakin siltä osin kuin on aivan välttämätöntä. Joihinkin asioihin päästään kiinni vasta paljon myöhemmin. Kaikkea tuskin saadaan valmiiksi edes aluevaalien jälkeisellä ensimmäisellä valtuustokaudella, hän toteaa.

Sote-henkilökunta siirtyy hyvinvointialueille liikkeenluovutuksella, mutta vain ne henkilöt, joilla vähintään puolet työtehtävistä liittyy sosiaali- ja terveyspalveluihin. Esimerkiksi kuntien taloushallinnossa on henkilöstöä, joka ei tämän periaatteen mukaan siirry.

Siirtyvän henkilökunnan kohdalla työtehtävät voivat muuttua. Esimerkiksi sote-johtajia on kunnissa niin paljon, että kaikille ei tule olemaan vastaavaa tehtävää uudessa organisaatiossa.

− Kaikkia käsipareja tullaan kuitenkin tarvitsemaan. Uskon, että kaikille löytyy mielekkäitä tehtäviä uudessa järjestelmässä, Herrala sanoo.

Teksti ja kuva: Martti Ahlstén