-

Satu Grekin: Väestö ikääntyy – miten pidämme ikäihmisemme toimintakykyisinä?

Blogi Uutinen
0 kommenttia

Blogi 17/2023 | Satu Grekin

Tiesitkö, että 65 vuotta täyttäneet käytännössä putoavat pois subjektiivisen kuntoutusoikeuden piiristä? Ja että syrjäseutujen ikäihmisten fysioterapiakäynnit omalla rahalla kallistuivat vuoden 2023 alusta?

Yli 75-vuotiaat ovat kaikkein nopeimmin kasvava väestöryhmä Suomessa. Ennen pitkää nämä harmaat pantterit tulevat tarvitsemaan muun muassa tehostettua palveluasumista. On kaikkien etu, että tämä vaihe koittaisi mahdollisimman myöhään.

Miten se tehdään? 

Vastaan, että käytetään kaikki keinot tukea heidän fyysistä ja psyykkistä toimintakykyään. Hyvä uutinen on, että hallitusohjelmassa luvataan uudistaa Kela-korvausmalli. Hallitusohjelman mukaan Kela-korvauksella on tavoitteena purkaa hoitojonoja, mutta Kelan materiaalit sisältävät myös fysioterapian korvauksen paluun.

Aihetta toiveikkuuteen on, sillä pienikin yhteiskunnan tuki saa ihmiset käyttämään omaa rahaa toimintakykynsä parantamiseen. Fysioterapialla voidaan edistää karkeamotoriikan toimintaa, kuten istumaan ja seisomaan pääsyä.

Fysioterapian Kela-korvaus poistui kokonaan vuoden 2023 alusta. Samalla romukoppaan lensi oikeus saada korvausta matkoista fysioterapeutille, koska matkojen korvaaminen on sidottu itse palvelun Kela-korvattavuuteen. Leikkaus kurjisti erityisesti syrjäseutujen ikäihmisiä, vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Tämä tulee vielä kostautumaan myöhemmin.

Terveisiä uuden korvausmallin lainvalmisteluun lähetän toteamalla, että Kela-korvausta kannattaa myöntää sellaisesta fysioterapiasta, jota toteutetaan sote-valvontalain tarkoittamalla tavalla terveyspalveluna. 

Korvausta ei ole tarkoituksenmukaista sitoa nimenomaisesti lääkärin antamaan lähetteeseen. Asiakkaan tulee voida hakeutua fysioterapiaan suoraan. Arvokasta lääkärityöaikaa kannattaa käyttää muuhun. Paras taho ohjaamaan fysioterapiaan on fysioterapeutti, mutta myös esimerkiksi sairaanhoitaja tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö voi sen tehdä.

Kuntoutujan hyvä fyysinen toimintakyky mahdollistaa kotona asumisen ja kuntoutujan läheisen työssäkäynnin sekä parantaa hänen elämänlaatuaan.


Kirjoittaja Satu Grekin on Suomen Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja


Kommentit

Ei kommentteja