-

Sote-investoinnista tuottava konetta säätämällä

Blogi Uutinen

Blogi 5/2022 | Ismo Partanen

Vuonna 2020 Suomen julkisen sektorin sote-palvelujärjestelmän kustannukset olivat 20 miljardia euroa. Jos palvelujärjestelmän mieltää yhdeksi koneeksi, on siinä satoja lohkoja ja tuhansia osia. Tämän sote-koneen pyörittämiseen tarvitaan satojatuhansia eri alojen ammattilaisia. Kone on käynnissä läpi vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Nykyisellä sote-koneella ei pystytä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Väestön ikääntymisen myötä kasvava palvelutarve edellyttää koneelta merkittävästi parempaa tuottavuutta. Samalla rahoituksella on saatava enemmän suoritteita ja vaikuttavuutta. Siksi tarvitaan sote-uudistus: koneen päivittäminen ja vahvistaminen.

Yleisesti tiedetään, että tuottavuuserot nykyisen sote-koneen eri lohkoissa vaihtelevat. Konetta säätämällä olisi suhteellisen helppoa parantaa tehoa viidellä prosentilla. Se tarkoittaisi miljardin euron vuosittaista säästöä. Monista eri syistä viiden prosentin tehonparannus ei ole onnistunut sote-koneen nykyisellä rakenteella. Siispä koneeseen tarvitaan rakenteellinen uudistus – sote-uudistus.

Sote-koneen uudistaminen ja päivitys on investointi tulevaisuuteen. Kuvitellaan, että tämän investoinnin kustannukset ovat yhteensä viisi miljardia euroa vuosina 2015−2030. Jos kyseisellä satsauksella saavutetaan pysyvästi viiden prosentin tehon parannus, tarkoittaa se sitä, että investointi maksaa itsensä takaisin viidessä vuodessa. Tällöin investointi alkaisi tuottaa vuoden 2035 jälkeen.

Investointi sote-koneen laajaan uudistamiseen tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin. Vastaavaa ei tarvitse ehkä tehdä vuosikymmeniin, mahdollisesti vasta joskus 2050-luvulla. Tämä tarkoittaisi sitä, että uusi sote-kone ehtisi tehdä tulosta yli 15 vuotta, koska suurinvestointi olisi maksanut itsensä vuonna 2035.

Edellä kuvatun perusteella sote-uudistus olisi kannattava investointi. Haasteena on se, että kuvaus sisältää olettaman tuottavuuden pysyvästä parantumisesta viidellä prosentilla. Siihen pääsemiseksi uudistus on toteutettava tavalla, joka luo edellytykset tämän tuottavuustavoitteen saavuttamiselle.

Muodostuuko sote-uudistuksesta kannattava investointi, ratkaistaan pitkälti hyvinvointialueilla. Niillä pitää nyt olla osaamista ja rohkeutta tehdä alueensa sote-koneesta tehokas, jotta soten tavoitteet voidaan saavuttaa.


Kirjoittaja Ismo Partanen on LPY:n toiminnanjohtaja