-

Sote-rahoituksen uudistamisessa ei kannata hutiloida

Uutinen Uutiskirjejutut

Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu terveydenhuollon monikanavarahoituksen purkamisen selvittäminen. Selvitystyötä valmistelemaan asetettiin marraskuussa 2020 neljä virkamiestyöryhmää, jotka julkaisivat selvitysraporttinsa juhannuksen alla. LPY kritisoi virkamiestyöryhmien raportista 31.8.2020 antamassaan lausunnossa  työryhmän rajattua toimeksiantoa.

Mielestämme terveydenhuollon rahoituksen uudistamistarpeita olisi pitänyt tarkastella kokonaisuutena, eikä selvittää vain Kelan kautta koordinoidun rahoituksen osuutta ja sitäkin vain ääripäävaihtoehtoja tarkastelemalla. Esitimme lausunnossamme, että perustettavalle parlamentaariselle työryhmälle annetaan väljempi toimeksianto kuin sen työtä valmistelleille virkamiestyöryhmille. 

Selvitystyötä jatkamaan asetettiin 15.9.2021 parlamentaarinen työryhmä, jonka toimikausi on vain kaksi kuukautta.  Valitettavasti kyseisen työryhmän tavoitteena on valmistella vain monikanavarahoituksen purkamista.

LPY:n mielestä sairausvakuutusjärjestelmän kautta rahoitettavien korvausten (hoidot, matkat, lääkkeet ja kuntoutus) perusteellista remonttia ei kannata toteuttaa ennen kuin perustettavat hyvinvointialueet ovat kunnolla toiminnassa. Todennäköisesti soten rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistukseen on edellytyksiä aikaisintaan vuoden 2026 alusta.

LPY:n tiedote: Terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistamisessa ei pidä hätiköidä