-

Sote – toteuttamista vaille valmis

Uutinen Uutiskirjejutut

Monille on syntynyt harhaanjohtava kuva siitä, että sote-uudistus olisi maalissa ja valmistunut, kun eduskunta hyväksyi uudistukseen liittyvät runkolait 23.6.2021. Näin ei ole. Nyt uuden soten tekeminen vasta todella alkaa!

Eduskunnan hyväksymä lainsäädäntökokonaisuus antaa suuntaa tulevan sote-palvelujärjestelmän rakentamiselle. Tämä käytännön rakentamistyö tehdään hyvinvointialueilla. Ensin täytyy organisoida valmistelutyö, asettaa sille tavoitteet ja aikataulu.

Hyvinvointialueilla on reilut kuusitoista kuukautta aikaa tehdä valmistelutyö. Siihen sisältyy muun muassa palvelustrategian tekeminen, henkilöstön ja omaisuuksien siirrot sekä budjetin ja toimintasuunnitelmien hyväksyminen.

Ennen aluevaaleilla valittujen luottamushenkilöiden toimikauden alkamista soten valmistelutyöstä vastaavat väliaikaiset toimielimet eli VATEt.

Myös kansallisella tasolla on paljon tehtävää ennen kuin uusi sote-palvelujärjestelmä on lähelläkään valmis – ja toiminnassa.

Rahoitusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä lainsäädäntö ja alan substanssilakien päivittäminen teettävät vielä paljon töitä. Aikataulu niiden tekemiseen on äärimmäisen tiukka. Valmista pitäisi olla viimeistään ensi keväänä.

Paljon on siis tehtävää ennen kuin sote-uudistus on maalissa. LPY haluaa olla mukana soten rakennustalkoissa. Tavoitteenamme on olla rakentamassa sote-palvelujärjestelmää, joka luo todelliset edellytykset sote-uudistukselle asetettujen keskeisten tavoitteiden saavuttamiselle.
 

Teksti: Ismo Partanen
Kuva: Juha Sarkkinen