-

STM:n Kari Hakari: Sote-uudistus tiivistänyt ministeriöiden välistä yhteistyötä

Uutinen Uutiskirjejutut

Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii sekä nopeita että pitkän aikavälin toimia.


Kari Hakari kertoi Tampereella pitämässään esityksessä sote-uudistuksen edistymisestä hyvinvointialueilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kari Hakari on ollut todistamassa historiallista muutosta: sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö tukevat ensimmäistä kertaa toinen toistensa tavoitteita. Hyvä esimerkki on tavoite soten tuottavuuden parantamisesta. Se on määritelty valtiovarainministeriössä, ja sosiaali- ja terveysministeriö tukee sen toteuttamista.

− Hallitusohjelmassa sovitut ”leikkaukset” ovat kuitenkin menojen kasvusta, ei olemassa olevasta toiminnasta leikkaamista, Hakari muistuttaa. − Tästä asiasta on julkisuudessa selvästi vääriä käsityksiä. Hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa joka vuosi palvelutarpeen, indeksien ja tehtävämuutosten mukaisesti.

Hakarin mukaan sote-uudistuksen tavoitteisiin on mahdollista päästä uudistamalla hyvinvointialueiden toimintaa ja prosesseja. Tämä on pitkän aikavälin työtä. Koska alueiden taloudellinen tilanne on jo aloitusvaiheessa huono, pitkän aikavälin toimien lisäksi tarvitaan ylimääräisiä, lyhyen aikavälin tehostamisohjelmia. Tämä tulee Hakarin mukaan olemaan poliittisesti vaikeaa.

− Jo pitkän aikavälin suunnitelmista on kuultu kritiikkiä ja terävää kielenkäyttöä. Nopeiden säästötoimien kohdalla varmaan jokainen paikallislehti tulee kritisoimaan voimakkaasti, miksi näin tehdään. Kykenevätkö hyvinvointialueet pitkän aikavälin muutoksiin, jos koko poliittinen huomio kohdistuu lyhytaikaisista toimenpiteistä päättämiseen, hän pohtii.

Hakari arvelee, että osa hyvinvointialueista ei kykene tekemään kaikkia tarvittavia päätöksiä tai päätökset ovat liian lyhytnäköisiä.

− Esimerkiksi vähennetään järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä ja ostopalveluita. Ne ovat ”helppoja” päätöksiä, kun ei tarvitse puuttua omiin rakenteisiin, henkilöstön asemaan tai johtamisjärjestelmiin, hän sanoo.

Markkinoita pitää hyödyntää

Kari Hakarin mukaan monituottajamalli on välttämättömyys. Markkinoita kannattaa hyödyntää, mutta niiden pitää olla toimivat. Hänen mielestään vuokralääkäritoiminta ei tosiasiallisesti ole järjestämisvastuun piiriin kuuluvien palveluiden kilpailuttamista, vaan henkilöstövuokrausta. Siihen ajaudutaan, jos ei ole kykyä tai halua hyödyntää markkinoita tai toimivia markkinoita ei ole.

LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen kannustaa hyvinvointialueita kehittämään toimintaansa, uudistumaan ja hyödyntämään yksityisellä sektorilla tarjolla olevia palveluita. Hyvinvointialueiden ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä pitää lisätä merkittävästi, hän sanoo.

− Vain hyvällä yhteistyöllä saavutamme tuloksia, muistuttaa Tolonen.

Teksti ja kuva: Martti Ahlstén