-

Tehdään Suomesta maailman johtava terveysdatan hyödyntäjä

Blogi Uutinen

Blogi 17/2022 |Jyrki Katainen

Maailman muutoksesta tavataan sanoa, ettei se ole koskaan ollut yhtä nopeaa kuin nyt, eikä se enää koskaan tule olemaan yhtä hidasta kuin nyt. Yksi suurimmista yhteiskuntiin ja talousjärjestelmäämme kohdistuvista muutoksista perustuu dataan ja siihen, mitä sen avulla voimme tehdä. Datatalous mullistaa tapamme toimia ja tehdä asioita.

Jos teemme asiat oikein, voimme lisätä tuottavuutta sekä uudistaa palveluliiketoimintoja ja liiketoimintamalleja datan avulla. Datan hyödyntäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös julkisten palvelujen laadun, saatavuuden ja tuottavuuden parantamiseen.

Koska datasta tulee merkittävä raaka-aine, sen käytölle on luotava reilut pelisäännöt. Samalla tavalla olemme luoneet pelisääntöjä ja markkinasääntelyä kaikille muillekin raaka-aineille ja tuotannontekijöille.

Sääntelyssä yksittäisen maan ei kannata toimia itsekseen, vaan Euroopan unioni on pienin mielekäs kokonaisuus. EU onkin paneutunut datasääntelyyn jo pitkään: tietosuoja-asetus astui voimaan 2018, ja sen jälkeen on julkaistu useita lakiesityksiä. Sääntely pyrkii siihen, että voimme lisätä datan hyötykäyttöä EU:n sisämarkkinoilla.

Näemme lähivuosina massiivisen kilpailun eri arvopohjien välillä siinä, miten dataa säännellään. Eurooppalainen sääntely perustuu avoimuuteen, ihmisarvon kunnioitukseen, demokratiaan ja yritysten välisen kilpailun maksimointiin. Esimerkiksi Kiina käyttää osin samoja sanoja sääntelyä kehittäessään, mutta lopputulos on täysin toinen.

Terveysdata on sääntelyn kannalta hyvin arkaluontoista dataa. Arvopohjalla on tästä syystä suuri merkitys sille, kuinka hyvin terveysdatan hyödyntämiseen perustuvia uusia liiketoimintoja tai julkisia palveluja voidaan kehittää.

Eurooppalaisen yhteisen terveysdata-alueen luominen on yksi komission ja jäsenvaltioiden kehityskohteita tulevina vuosina. Tavoitteena on, että digitaalista terveysdataa voitaisiin hyödyntää niin terveyspalveluissa kuin tutkimuksessa ja innovaatioissa Euroopan laajuisesti, luottamusta vahvistavalla tavalla.

EU:n jäsenmaat valitsivat Sitran johtamaan hanketta, jossa etsitään keinoja luoda Eurooppaan terveysdatan sisämarkkinat. Hankkeen rahoittajina ovat EU:n terveysohjelma sekä 25 jäsenmaata. Euroopan komissiolta odotetaan lakiesitystä aiheesta toukokuun aikana.

Meillä Suomessa on erittäin hyvät lähtökohdat terveysdatan hyödyntämiseen ja uusien palvelujen kehittämiseen. Suomessa on koulutettuja osaajia ja yhteiskuntana suhtaudumme innovaatioihin myönteisesti. Meillä on hyvää terveysdataa käytettävissämme, ja sitä on enemmän ja pidemmältä ajalta kuin eurooppalaisilla valtioilla keskimäärin. Kysymys kuuluu, kuinka hyvin pystymme hyödyntämään näitä valmiuksiamme.

Meillä on hyvät edellytykset jopa tulla maailman johtavaksi terveysdatan hyödyntäjäksi. Ottakaamme se tavoitteeksi!

Julkisen ja yksityisen sektorin sekä tutkimusyhteisöjen kannattaisi yhdistää voimansa. Tarvitsemme näiden kolmen yhteistyötä sekä innovoinnissa että toimintaperiaatteiden kehittämisessä. Terveysdata on paitsi arkaluontoista, myös hyvinvointimme kannalta olennaista dataa. Yhdessä voimme luoda uuden tavan käyttää tätä dataa niin, että se palvelee meidän jokaisen hyvinvointia ja Suomen talouden kestävää kasvua.
 

Kirjoittaja Jyrki Katainen on Sitran yliasiamies.
Kuva Miikka Pirinen, Sitra