-

Yksityinen sektori tuottaa noin puolet perusterveydenhuollon palveluista

Uutinen Uutiskirjejutut

Yksityinen terveydenhuolto tuottaa puolet kaikista perusterveydenhuollon palveluista. Tämä käy ilmi Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lithin julkaisemasta lääkäripalveluiden tilastollisesta toimialaraportista.

Raportissa käsitellään yksityisen ja julkisen sektorin perusterveydenhuollon palveluiden kysyntää, tarjontaa ja markkinoita Suomessa. Suun terveydenhuolto ei sisälly selvitykseen. Siitä on tehty erillinen esitys.

Raportti perustuu vuosien 2020−2022 tietoihin. Luvut eivät sisällä Ahvenanmaan, puolustusvoimien, vankiloiden ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimintaa. Lähteinä on käytetty Tilastokeskuksen, Kelan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietokantoja.

Raportin mukaan perusterveydenhuollon palveluiden (ei sisällä hammashoitoa) kokonaistuotos eli kaikkien vuoden aikana tuotettujen palveluiden kokonaisarvo oli Suomessa noin 6,34 miljardia euroa vuonna 2020. Siitä julkisen sektorin osuus oli 51 prosenttia ja yksityisen 49 prosenttia.

Pekka Lith toteaa, että sote-uudistus nojaa terveyspalveluissa vahvasti julkisen sektorin palvelutuotantoon, vaikka puolet perusterveydenhuollon palveluista tuotetaan jo nykyisin yksityisellä sektorilla.

Yksityinen sektori merkittävä työllistäjä

Vuonna 2021 Suomessa toimi 4 383 lääkäripalvelualan yritystä. Huippuvuodesta 2013 määrä on supistunut 760 yrityksellä. Yrityksistä 87 prosenttia työllisti alle kaksi henkilöä vuonna 2020. Ne olivat lähinnä lääkärikeskusten yhteydessä toimivia yrityksiä.

Yli puolet alle kahden henkilön yrityksistä oli sivutoimisten ammatinharjoittajalääkärien omistamia. Vuositilastojen ulkopuolelle jää vielä satoja mikroyrityksiä, joiden toiminnan laajuus ei ylitä vuositilastoihin pääsyn kriteereitä.

Myös osa 2−9 henkilöä työllistävistä pientyönantajista oli lääkärikeskuksissa yksityisvastaanottoja tarjoavien lääkäreiden omistamia yrityksiä. Vähintään 10 henkilöä työllistäviä terveyspalveluyrityksiä oli ainoastaan pari prosenttia. Ne kuitenkin työllistivät 84 prosenttia päätoimialaltaan lääkäriasema- ja yksityislääkärialalle tilastoituvien yritysten henkilöstöstä ja tuottivat noin 80 prosenttia toimialan liikevaihdosta.

Alueellisen yritystoimintatilaston mukaan lääkäriasema- ja yksityislääkärialan yritystoimipaikat työllistivät 16 590 henkilöä ja niiden liikevaihto oli 3,1 miljardia euroa vuonna 2020.

Koronavuonna 2020 alan työllisyys väheni koko maassa vajaan prosentin, mutta liikevaihto kasvoi viisi prosenttia. Nopeinta kasvu oli Lapissa ja Pohjois-Savossa. Heikointa kehitys oli Satakunnassa ja Pohjanmaalla.

Lue raportti