Uutiset

-
Mediauutiset

EVA ehdottaa neljän V:n sokkihoitoa sote-uudistuksen korjaamiseksi

n mukaan yhtäkään tavoitteista ei voida saavuttaa ilman peruspalveluiden valinnanvapauden käyttöönottoa. Myös EU:n vuoden 2011 potilasdirektiivi edellyttää valinnanvapautta. ”Kun ihmisille annetaan mahdollisuus valita, mistä palvelunsa hankkii, syntyy kilpailua: laatu paranee ja