Uutiset

-
Mediauutiset

Robotiikalla keskeinen rooli tulevaisuuden terveydenhuollossa

selviää Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan julkaisemasta raportista . Raportissa käsitellään palvelu- ja ohjelmistorobotiikan käyttöönoton vaikutuksia terveydenhuoltoon, esitellään sen tarjoamia mahdollisuuksia sekä arvioidaan robotiikan mahdollistamia

Mediauutiset

Kuntien sote-menot kasvoivat huomattavasti

Tilastokeskuksen kuntataloustilaston tiedot osoittavat kuntien käyttötalouden nettokustannusten kasvaneen 2,9 prosenttia 33,8 miljardiin euroon vuonna 2020. Kasvuun vaikutti pääosin sosiaali ja terveystoimintaan kohdistuvien nettokustannusten edellisvuotta suurempi määrä