-

Sosiaali- ja terveysvaliokunta jätti mahdollisuuden käyttämättä

Uutinen Uutiskirjejutut

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkaisi tiistaina 15.6.2021 mietintönsä hallituksen sote-lakiesityksistä. Valiokunta korjasi osan hallituksen esityksen pahimmista valuvioista, mutta ei läheskään kaikkia. LPY odotti, että valiokunta olisi hyödyntänyt paremmin perustuslakivaliokunnan antamaa liikkumatilaa ja ehdottanut väljempää sääntelyä perustettavien hyvinvointialueiden toiminnalle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta, puheenjohtaja Markus Lohi. Kuva Hanne Salonen, eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous. Puheenjohtajna Markus Lohi


LPY:n näkemyksen mukaan esitetty lainsäädäntökokonaisuus ei luo parhaita mahdollisia edellytyksiä sote-uudistukselle asetettujen keskeisten tavoitteiden saavuttamiselle. Myöhemmin säädettävillä substanssilaeilla, kuten terveydenhuolto- ja palvelusetelilaeilla, on mahdollista korjata tilannetta. Myös sote-lakien soveltamisen ja täytäntöönpanon myötä on mahdollista luoda edellytyksiä hoitoonpääsyn parantamiselle ja eriarvoisuuden vähentämiselle sekä estää holtiton kustannusten kasvu.

LPY esitti huolensa hallituksen sote-esityksen vaikutuksista sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan erillislausunnossa jo 24.9.2020. Valitettavasti nämä huolet eivät sote-lakien eduskuntakäsittelyn aikana kovinkaan paljon hälvenneet.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä julkaisemassamme tiedotteessa ihmettelimme sitä, miksi valiokunta ei ottanut riittävällä tavalla huomioon asiantuntijakuulemisissa esitettyjä korjausehdotuksia. Perustuslakivaliokunnankin mukaan tähän olisi ollut hyvät mahdollisuudet.
 

Kuva Hanne Salonen, eduskunta